Doelen

Účelem nadace je poskytnout dětem z finančních chudých rodin šanci ke studiu. Nadace bude poskytovat pro tyto děti pomoc v mnoha ohledech: nabídne jim místo k pobytu, zdravé jídlo a umožní jim, aby se zúčastnili základní a střední školy. Během jejich školní období, ve věku od 4 do 16, mají děti možnost navštěvovat školu bez pocitu hladu a bez jakéhokoli tlaku jejich rodin vydělávat peníze, což by neumožňovalo soustředění se na školu. Dále jsou schopni se naučit profesi nebo jít na univerzitu. Děti mohou být v nadačním domově tak dlouho, jak bude třeba. Dostanou vše, co potřebují:

  • stravu
  • místo k pobytu
  • lásku a péči
  • vzdělání

Po odchodu z tohoto domova, kde se naučí stát na vlastních nohou, se mohou na nadaci stále spolehnout a bude jim poskytnuta pomoc v případě nouze.

Dlouhodobého cíle

Stále více a více lidí se bude zapojovat. Dokonce už v začátcích vidíme ostatní národy ochotné se podílet.

Toto nás čeká:

  • vytváření udržitelné budoucnosti
  • zvýšení příjmů
  • dát nepálcům nový pohled na hygienu a jiný způsoby nakládání s životním prostředím
  • zvýšení osobního rozvoje Také vzdělávací projekt moderního zemědělství bude mít pozitivní vliv.