History

Sociaal jaarverslag

Ook in 2022 was Nepali Children een erg actieve stichting in haar werkgebied Hemja. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door haar partnerorganisatie Jana Hitaishi:

 • 13 kinderen verblijven in Nepali Children Hostel.
 • 22 kinderen op Ambika en 4 kinderen op New Leknath Public Academy krijgen een volledige studiebeurs.
 • 2 Belgische vrijwilligers hebben een maand lesgegeven in Nepali Children Hostel.
 • Met de Belgische organisatie Himalayan Projects is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld voor de activiteiten van Nepali Children in Hemja.
 • Het Lunch project en Dental awareness project zijn gecontinueerd op Ambika. Deze projecten zijn uitgebreid naar een tweede school in Astam met 40 leerlingen.
 • Met extra donaties zijn schoolspullen, handschoenen, winterkleding gekocht voor alle kinderen die we sponsoren met een studiebeurs en die in Nepali Children Hostel wonen. Ook zijn er een zonneboiler voor warm water en een zonnepaneel voor verlichting aangeschaft. Het hostel is middels donaties voorzien van een muur als erfafscheiding.
 • Naast de vele particuliere bijdragen zijn de drie grootste sponsoren: Rotary-Donkenland, Vitadent mondzorg en Stichting Nepal. Iedereen heel, heel hartelijk bedankt. Zonder jullie is er
 • geen maatschappelijk werk in Nepal.
 • De eerste stappen zijn gezet om gezinnen structurele hulp te gaan bieden zodat kinderen niet uit huis geplaatst gaan worden. We noemen dit Family service.
 • Op elke verjaardag van een kind in of medewerker van het hostel rapen we straatafval op.
 • Enkele keren zijn er noodhulp voedselpakketten uitgedeeld ter waarde van ongeveer € 25.

Naar school

Opnieuw begon het jaar met een volledige Lockdown. De hele staf van het hostel werd geconfronteerd met de neveneffecten van kinderen die langdurig thuiszitten en ineens dagelijks beschikken over mobieltjes. Gelukkig is er vanaf maart het normale onderwijs weer opgestart. De kinderen uit Nepali Children Hostel gaan bijna allemaal naar een particuliere school. Echter een veranderd overheidsbeleid en verbeteringen binnen de kwaliteit van overheidsscholen leidden tot discussies binnen het bestuur. Er is een voorlopig besluit genomen om in onze organisatie niets te veranderen, maar in 2023 zal de schoolkeuze opnieuw besproken worden. Voor twee kinderen was de situatie op de particuliere school niet houdbaar. We besloten hen over te plaatsen, samen met een 14-jarige nieuwkomer, naar de school tegenover het hostel, Ambika. Echter na enkele maanden hebben we deze twee kinderen definitief teruggebracht naar de plek waar ze vandaan kwamen en bleef alleen de nieuwkomer op Ambika.

Afscheid

Er waren enkele kinderen waar we afscheid van hebben genomen. Een meisje had het niet naar haar zin bij ons en wilde terug naar haar vader; een meisje konden we wegens geestelijke problemen onvoldoende begeleiden en een ander meisje heeft het hostel verlaten omdat haar moeder Shanti die bij ons werkzaam was als algemeen ondersteuner besloot om elders te gaan werken. Shanti, is opgevolgd door Ina, maar dit bleek geen succes. Aan het einde van haar proeftijd hebben we van haar afscheid genomen en haar plaats is ingenomen door een alleenstaande moeder Sangrita. Haar dochter woont nu bij haar in het hostel. Naast haar zijn er nog 5 kinderen in de leeftijd van 5 -14 bij ons komen wonen. Kortom, grote verschuivingen in de periode voordat Bodharaj en Jolanda naar Nederland kwamen voor fondsenwerving. Echter daarna lijkt de rust te zijn weergekeerd. Meteen na hun terugkomst, kwamen er twee Belgische vrijwilligers, gepensioneerde onderwijzers, die bijles hebben gegeven aan 4 kinderen. Een enorme steun.

Himalayan Projects

Nepali Children kwam met hen in contact via Himalayan Projects, Paul vande Moortel. Deze stichting werkt ook in Hemja en we hopen in 2023 de samenwerking met haar uit te breiden. Omdat de stichting niet het hele jaar in Nepal vertegenwoordigd is, helpt Nepali Children haar met de praktische uitvoering.

Wisseling van voorzitter

Toch was het niet helemaal een rustig najaar. Allereerst gaf onze voorzitter Migiel de Lange aan dat hij graag algemeen bestuurslid wil zijn. Ons kersverse bestuurslid Niels Flach was bereid om zijn rol over te nemen. Hij kent de stichting al vanaf het begin en na zijn bezoek aan Nepali Children was Nepal niet meer uit zijn gedachten. Hij heeft van dichtbij meegemaakt hoe het hostel functioneert. Jolanda en Niels hebben heel veel gesproken over dilemma’s en de voordelen en nadelen van een hostel en nagedacht over mogelijke veranderingen.

Transitie van Hostel naar Family service

Na het bezoek van Bodharaj en Jolanda aan Nederland kregen deze algemene gedachten meer vorm: Nepali Children is bezig om aanvullend een family service op te richten en in het hostel alleen kinderen te plaatsen waarvoor geen (plaatsvervangend) thuis gevonden kan worden. Deze transitie zal een groot aantal maanden in beslag nemen. Vanaf begin 2023 zal in elk geval een extra medewerker worden aangetrokken om de praktische uitvoering in samenwerking met Jana Hitaishi hiervaan te verwezenlijken.

Sponsorkinderen

Nepali Children doet meer dan alleen het runnen van een hostel. We sponsoren ook kinderen voor hun school zodat zij onderwijs kunnen volgen zonder dat hun familie enige kosten maakt. In 2022 is dat aantal uitgegroeid naar 26 kinderen. Himalayan Projects geeft studiebeurzen aan 6 kinderen in Hemja. We hopen dat de kinderen met onze steun gemotiveerd blijven om zich zo goed mogelijk in te zetten op school en goede schoolresultaten behalen. Het zou fantastisch zijn als we in 2023 met jullie hulp nog 4-10 kinderen extra kunnen ondersteunen.

Dental awareness programma

Na de lockdown hadden we ook de mogelijkheid om ons tandenpoets project weer op te pakken. Behalve op Ambika doen we dit nu ook op een klein schooltje in Astam. Op deze beide scholen dragen we ook bij aan een verantwoorde lunch.

Noodhulp

Gelukkig hebben we maar weinig noodhulp gegeven. Er waren maar enkele aanvragen om gezinnen verlichting te geven.

Clean up

In ons werkgebied Hemja zijn we met een goede gewoonte begonnen: elke kinderverjaardag, gaan we een uurtje afval oprapen op de weg voor het hostel. In een uurtje verzamelen we snel 5 vuilniszakken met huisvuil en afval dat uit de voorbijrijdende bussen wordt gegooid. De eerste positieve effecten zijn al merkbaar: mensen voelen zich bezwaard dat de jonge kinderen uit het hostel hun rotzooi opruimen. Sommigen beloven zelfs al hun gedrag te veranderen. En daarvoor doen we het!

Een wisselwerking tussen Nederland en Nepal

Jullie lezen regelmatig over de ontwikkelingssamenwerking van Nepali Children in Nepal. Wat we ons niet altijd realiseren is dat deze interactie met Nepal twee kanten op werkt. Door ontwikkelingssamenwerking op een tastbare manier vorm te geven voorziet Nepali Children ook in Nederland in een behoefte.
Veel mensen die bij de stichting betrokken zijn, hebben het over het algemeen goed. Toch realiseren zij zich dat dit niet vanzelfsprekend is voor iedereen. Vanuit een behoefte om de wereld te behouden en mooier te maken steunen zij Nepali Children. Ongeveer 450 mensen dragen op een incidentele of meer structurele basis bij door financiële bijdragen of enige vorm van praktische hulp, om een goed functionerende organisatie neer te zetten in Nederland en Nepal. Met hun enthousiasme en inzet blijft Nepali Children via Jana Hitaishi actief in Nepal en door de resultaten krijgen mensen een goed gevoel.
Maar de uitwisseling rijkt verder. Nepali Children onderhoudt een graag bezochte Facebookpagina met dagelijkse gebeurtenissen in het hostel, gebeurtenissen in Nepal, achtergrondinformatie over cultuur en levenswijsheden. Zo krijgen Nederlanders een inkijkje in het leven in een ontwikkelingsland. Daarnaast wordt een maandelijkse nieuwsbrief verzorgd die elke keer dieper ingaat op een thema of een ontwikkeling binnen Nepali Children. In Nederland leert men hierdoor over zaken zoals leven van je eigen grond, onderwijsmethodieken, gearrangeerde huwelijken, Nepalese feesten en zo verder.
Afgelopen augustus en september, tijdens de tour door Nederland, is heel veel elementaire informatie over Nepal met minsten 300 Nederlanders gedeeld en – belangrijker – zijn mensen voor het land enthousiast gemaakt. Als voorbeeld: tijdens een sponsormaaltijd bij een kerk in Rotterdam waren 35 mensen aanwezig die Nepalees aten, een diashow bekeken en vragen konden stellen over het land. Dit heeft geresulteerd in blijvendeaandacht en betrokkenheid.
Het enthousiasme van mensen bleek onder andere uit de grote opkomst in het oosten van het land waar een particulier initiatief leidde tot een prachtige bijeenkomst rondom yoga en meditatie. Een ander voorbeeld is een sponsorfietstocht door de Rotary Club Roosendaal-Donkenland. Mensen werden geënthousiasmeerd, deden mee aan een culinaire fietstocht en met de sponsor opbrengst hebben ze bijgedragen aan betere leefomstandigheden in Nepali Children Hostel. Tijdens deze dag maakten mensen ook kennis met enkele mooie producten uit Nepal die in Nederland niet zo bekend zijn, zoals gemakkelijke broeken van heerlijk zomerse stof, zachte shawls, prachtig houtsnijwerk en heerlijke thee.
Deze producten, gemaakt door de lokale bevolking, zijn ook aangeboden op informatieavonden en social diners en vonden gretig aftrek. Er werd in 2022 een omzet van € 2000 mee bereikt. Omdat het mes hierbij aan twee kanten snijdt, zal tijdens het geplande bezoek in de zomer 2023 deze activiteit worden uitgebreid met het bezoeken van diverse braderieën.
Daarnaast is er een tiental mensen uit Nederland ingezet om hun kennis in Nepal te komen ontplooien. Dat ging van de kinderen helpen met hun huiswerk tot praktische hand- en spandiensten. Deze mensen kregen zo de kans om hun vaardigheden in een ongewone setting aan te scherpen en daarmee ook voor zichzelf nieuwe beroepsperspectieven te creëren.
Een bezoek ging altijd gepaard met de mogelijkheid om de prachtige natuur – het Annapurna massief ligt op 40 km afstand – te verkennen. Zo ontstaat een andere vorm van toerisme, waar Nederlanders dankbaar gebruik van maken: een combinatie van het écht leren kennen van de lokale bevolking, rondreizen op een manier die land en ecologie weinig belast én een fysieke bijdrage leveren aan ontwikkelingswerk. In 2022 zijn enkele mensen op deze manier in Nepal geweest en hebben zo nieuwe energie voor hun leven thuis opgedaan.

Plan voor 2023

Nepali Children wil haar functie in de Nederlandse maatschappij in 2023 verder vormgeven door de volgende activiteiten:

 • • Minimaal 5 social diners (sponsormaaltijden en kookworkshops) te organiseren tijdens de Nederland tour in juni/juli 2023
 • Verkoop van Nepalese producten op minimaal 5 braderieën tijdens de Nederland tour in juni/juli 2023
 • Non-violence programma in april te geven (met behulp van Nederlandse vrijwilligster)
 • Wiskunde training te organiseren op 2 scholen (februari/maart met behulp van twee Spaanse vrijwilligsters)
 • Family service op te zetten in samenwerking met Nederlandse en Nepalese organisaties
 • 1 groep toeristen rond te leiden in Nepal in het najaar
 • 1 vrijwilliger Engelse lessen te laten verzorgen op een school dichtbij het hostel

  activiteiten 2021.pdf

  activiteiten 2020.pdf
  activeiten 2019.pdf
  activiteiten 2018.pdf
  activiteiten 2017.pdf
  activiteiten 2016.pdf
  activiteiten 2015.pdf