History

2019 activiteiten overzicht

Terugkijkend op 2019 is het een bewogen jaar geweest. Een jaar van vallen en opstaan!

Vol optimisme begon de stichting Nepali Children in februari 2019 met de opvang van drie kinderen in Madanpur, in Nepali Children Guest House. Achteraf bleek dit een grote misstap te zijn omdat de registratie van het Guest House nog niet rond was. Jolanda ontdekte dit in juni na een vertrouwensbreuk met Ram Prasad Sedhain, maar daarover later meer. Zonder deze registratie had Jolanda beschuldigd kunnen worden van kinderhandel en smokkel. Een zeer ernstige situatie.

Tijdens het verblijf van Jolanda en Ram in juni 2019 in Nederland bleek dat er onvoldoende toezicht werd gehouden op de kinderen in het Guest House. Het oudste meisje werd aangerand door een familielid van Ram. Nadat zij per direct werd opgehaald door haar moeder kwamen allerlei misstanden aan het licht. Hoewel de moeder van Ram Prasad Sedhain voor de kinderen in het Guest House zou zorgen, bleek dit achteraf beperkt te zijn tot het bereiden van twee maaltijden voor de kinderen en het schoonmaken van hun verblijf. Het jongste meisje heeft door onvoldoende hygien blijvende littekens en zat onder de hoofdluizen. Nepali Children heeft toen dit bekend werd het Nepali Children Guest House zonder aarzeling gesloten en de kinderen naar een veilige plaats gebracht.

Het eerste half jaar van 2019 waren er continue discussies over het functioneren van Ram Prasad Sedhain. Hoewel het bestuur heeft geprobeerd dit bij te sturen, nam Ram tijdens zijn bezoek in Nederland de beslissing om zijn werkzaamheden voor Nepali Children per direct neer te leggen. Gezien de situatie in Madanpur bleek het voor Nepali Children niet mogelijk haar activiteiten daar voort te zetten. Zij heeft dit voorgelegd aan de sponsorouders die een kind in Madanpur sponsorden. Hierop heeft een persoon aangegeven via Nepali Children door te gaan met haar sponsoring in Madanpur onder gewijzigde voorwaarden. Alle andere sponsorouders zijn gestopt met het sponsoren van een schoolkind in Madanpur en het merendeel vervolgt haar sponsoring door een kind te sponsoren in Pokhara, de plaats waar Jolanda Bijl sinds december 2018 woont.

Na dit vreselijke dieptepunt van Nepali Children, lijkt alles voor de wind te gaan. De prioriteit was om de drie kinderen die in Nepali Children Guest House verbleven een nieuw onderkomen te geven. In Shishuwa (Pokhara) is Nepali Children Hostel officieel geregistreerd en de kinderen wonen daar sinds december 2019. De moeder van een van de kinderen, Ganga Niroula, woont daar ook en is een van de medewerksters.

In Shishuwa (Pokhara) is een team van mensen gevormd die hand en spandiensten verrichten. De belangrijkste Nepali zijn op dit moment Sarada Bhandari (Managing director Shishuwa) en Bodharaj Adhikari (Managing director Suikhet). Via hen komt Nepali Children in contact met onder andere een advocaat die alle contracten opstelt, een huurbaas voor Nepali Children Hostel, schooldirecteuren van overheidsscholen, een webdesigner en tandartsen. Tevens komt zij in contact met mensen die dringend hulp nodig hebben. Door al deze ontwikkelingen heeft Nepali Children een aantal projecten opgestart:

  • Twee keer is er een project geweest voor de onderbouw van de lagere school om kinderen bewustzijn bij te brengen om te tandenpoetsen (Shishuwa en Suikhet).
  • Op verschillende plaatsen is er (tweedehands) kleding uitgedeeld aan kinderen die dit heel hard nodig hebben (Shishuwa, Suikhet, Begnastal).
  • In Shishuwa, Suikhet, Parsang (drie dorpen rondom Pokhara) heeft Nepali Children 25 sponsorkinderen.
  • In Begnastal (Pokhara), start Nepali Children met het verzorgen van een dagelijkse lunch voor 30 kinderen. Op dit kleine schooltje krijgen alle kinderen nu een middagmaaltijd.

Terugkijkend op 2019, heeft Nepali Children haar werkgebied verplaatst en staat er in Nepal een organisatie met een stevig fundament waar we trots op kunnen zijn. Op deze manier zullen we in 2020 doorgaan. We hebben geleerd van onze fouten. Dit betekent dat we ons niet meer laten adviseren door slechts één persoon, maar samenwerken met een team van mensen. Dat geeft binnen de Nepalese cultuur wel de nodige uitdagingen, maar helpt ons om een stevige basis te hebben.

Dit betekent ook dat we geen nieuw huis meer bouwen of aankopen maar een huis huren om kinderen op te vangen. Hierdoor kunnen we per direct met onze plannen en idealen aan de slag gaan. Tevens loopt de stichting Nepali Children minder risico dat mensen zichzelf verrijken ten koste van de kinderen.

Het derde dat we geleerd hebben, is dat alle activiteiten contractueel worden vastgelegd: huurcontract(en), arbeidsovereenkomst(en), sponsorkinderen contracten met de scholen, projectcontract(en) en website hosting en onderhoud.

We helpen nu veel meer kinderen dan we ooit hadden kunnen dromen in het korte bestaan van Nepali Children. Sinds de oprichting in december 2016 weten mensen ons te vinden, zowel in Nepal als in Nederland. Dit kan alleen met behulp van jullie: donateurs, vakantiegangers en vrijwilligers. Dit realiseren we ons elke dag weer.

In de berggebieden van Nepal kennen ze ons niet. Daar wonen financieel de allerarmsten. Op dit moment is Nepali Children nog niet in staat om daar hulp aan te bieden. Daarvoor moeten we nog heel veel leren over de verschillende gemeenschappen en culturen. Hopelijk duurt het niet lang meer voordat we die stap kunnen maken en de doelen van de stichting kunnen bereiken. Door de keuzes in 2019 zijn deze idealen wel een klein stapje dichterbij gekomen.

activiteiten 2018.pdf

activiteiten 2017.pdf

activiteiten 2016.pdf

activiteiten 2015.pdf