History

2021 activiteiten overzicht

Tijdens ons 5 jarig jubileum kijken we terug op een jaar waarin veel gebeurd is. Nepali Children is zichtbaar geworden in de regio en lokale connecties in de gemeenschap Hemja zijn uitgebreid. Steeds meer Nepali spreken hun vertrouwen uit in Nepali Children. Dit wordt veroorzaakt doordat projecten succesvol zijn en doordat Jolanda in Nepal woont.

Alliantie met Jana Hitaishi en Nepali Children Hostel pvt ltd

Stichtingen uit andere landen mogen in Nepal geen maatschappelijk werk verrichten. Dit moet altijd gedaan worden via een Nepalese partner organisatie. Nepali Children heeft dit officieel geregeld via Non Sharing Profit Organisation Jana Hitaishi en Nepali Children Hostel pvt ltd. De oprichter van beide organisaties is Bodharaj Adhikari (tevens bestuurslid van Nepali Children).

Nepali Children Hostel

Het grootste project dat Nepali Children ondersteunt, is Nepali Children Hostel in Hemja (Suikhet) dat haar tweejarig bestaan heeft gevierd. Bodharaj Adhikari heeft de algehele leiding. Het hostel is dit jaar uitgegroeid 6 naar 12 kinderen. Vier kinderen hebben het hostel verlaten en is uitgebreid met 10 nieuwe kinderen. De dagelijkse zorg voor hen is in handen van Shanti Kandel nadat Ganga Pariyar in februari afscheid van ons heeft genomen. Ook is er dit jaar een docent aangetrokken voor huiswerkbegeleiding, Krishna Adhikari. De jonge organisate is volop in ontwikkeling. Enkele voorbeelden van veranderingen die zijn doorgevoerd, zijn:

 • Geven van zakgeld waarmee kinderen hun eigen schrijfgerei moeten kopen. Tevens wordt een gedeelte van het geld gebruikt als motivatie: bij goed gedrag ontvangen de kinderen 5 npr extra en bij het niet nakomen van afspraken wordt er 5 roepies gekort. Wanneer ze zorgvuldig met hun spulletjes omgaan, kunnen ze wekelijks 10 npr sparen of uitgeven zoals ze dat zelf willen.
 • Het contact met de ouders is beperkt tot 1 x per maand omdat contacten altijd lijdt tot veel verdriet bij de kinderen die geen contact hebben.
 • We hebben besloten om kinderen met zware psychische problemen (of ziekten) niet op te vangen.
 • Er zijn regels ingesteld ten aanzien van het gebruik van mobieltjes en laptop.

Sponsorkinderen

Het aantal sponsorkinderen is dit jaar opnieuw afgenomen. Met name na de lockdown is een aantal kinderen niet meer teruggekeerd naar school. Ook een aantal sponsoren is gestopt. Op dit moment sponsoren we alleen nog kinderen in Pokhara op drie verschillende locaties: 10 kinderen in Hemja, 2 kinderen in Lovely Hill en 5 kinderen in Shishuwa. Nieuwe sponsorkinderen komen allemaal uit Hemja en sponsoring op de andere locaties zal langzaam worden afgebouwd. Enkele sponsorouders hebben besloten om niet langer een kind op een school te sponsoren maar hun bijdrage te geven aan de studie van de kinderen in Nepali Children Hostel.

Qua organisatie hebben we een verandering aangebracht: 2 keer per jaar nodigen we alle kinderen uit om naar Nepali Children Hostel te komen voor een middag durend programma zodat we de kinderen beter leren kennen doordat we een gesprekje met ze kunnen aanknopen en hun creatieve talenten kunnen zien. Dit jaar was de eerste keer tijdens de komst van de kerstman.

Stopzetten lunchproject in Begnas (Indira school)

Helaas hebben we het lunchproject in Begnas stopgezet. Hiervoor zijn twee belangrijke redenen: de school ligt op 45 kilometer afstand van ons werkgebied. De reistijd maakt het lastig om regelmatig een werkbezoek te brengen. Tijdens het laatste bezoek constateerden we dat de school blij is met onze donaties maar dat zij geen enkele inspanning willen verrichten om zelf ook substantieel bij te dragen aan de lunch van de 35 kinderen. Dit is in strijd met onze eerdere afspraken en ook in strijd met de uitgangspunten van Nepali Children.

Externe en eenmalige projecten

Nepali Children heeft financieel bijgedragen aan projecten van andere organisaties. Begin van 2021 heeft zij € 750 geschonken aan Ambika Secondary School om de kwaliteit van haar lunch op school te verbeteren. Deze school beschikt over een eigen lunch fonds waar kinderen vanaf nursery (peuterklas) tot klas 5 (groep 7) deelnemen.

Tijdens Corona was er een ernstig tekort aan zuurstof voor Corona patiënten. Voor de bouw en inrichting van een zuurstoffabriek heeft Nepali Children € 750 euro gedoneerd aan Eye Care Foundation.

Daarnaast zijn er maandelijks enkele voedselpakketten uitgedeeld aan mensen in Hemja en is er winterkleding gedoneerd voor 45 kinderen.

Lockdown

Ook in Nepal is er sprake geweest van een langdurige lockdown. Het grootste gedeelte van het jaar hebben de kinderen in het hostel online lessen gevolgd. Gelukkig beschikt Nepali Children over voldoende mobieltjes en een voldoende snel internet om dit mogelijk te maken. Met de ondersteuning van de huiswerkbegeleider en de techniek is de leerachterstand beperkt gebleven.

Bezoek aan Nederland door Jolanda

Jolanda heeft in het najaar 6 weken doorgebracht in Nederland. Zij heeft heel veel mensen ontmoet die met Nepali Children meedenken, meeleven en vaak ook financieel een steentje bijdragen. Zij kijkt terug op een fantastische periode met heel veel warme ontmoetingen. Het was bijzonder te ervaren hoeveel vertrouwen mensen in Nepali Children hebben.

Team van ondersteuning

Nepali Children heeft hard gebouwd aan een team van mensen die het bestuur ondersteunt bij het onderhouden van contacten met haar achterban. In dit jaarverslag wil ons bestuur hen in het zonnetje te zetten:

 • Joyce Bijl: bijhouden van de Facebook pagina Nepali Children
 • Linda van Gelder: advies over marketing
 • Petra Tieleman: bijhouden van de Instagram pagina StichtingNepaliChildren
 • Lokman Wong: vormgeven van de maandelijkse nieuwsbrief en blogs
 • Han Knol en Hanneke van den Heuvel: redactie van de blogs die maandelijks verschijnen. We zijn nu op zoek naar mensen die willen ondersteunen om de website te onderhouden en bij te werken qua beeldmateriaal.

Geld inzamelingsacties/sponsoring

Nepali Children is volledig afhankelijk van donaties sinds Corona maatregelen ingevoerd zijn in zowel Nederland als Nepal. Zowel de kinderen die wonen in Nepali Children Hostel en de kinderen die we sponsoren voor school, zijn volledig gesponsord door mensen uit Nederland, Amerika, Portugal, Spanje. Daarnaast zijn er twee stichtingen die ons helpen (Stichting Nepal en Stichting Nepal Sambandha) en de verzekeringsmaatschappij OOM.

Steeds meer mensen kiezen ervoor om hun bijdrage vast te leggen in een sponsorovereenkomst voor een periode voor 5 jaar. Het geeft Nepali Children voor langere tijd zekerheid en tegelijkertijd hebben de sponsoren ongeacht de hoogte van hun bijdrage een belastingvoordeel.

In 2021 hebben we ook 4 keer een actie gehouden om geld in te zamelen voor een specifiek doel:

 • Het bouwen van quarantaine ruimten. De ruimten zijn ondertussen gebouwd. Tegelijkertijd hebben we ook 2 extra wc’s gerealiseerd en een studieruimte.
 • Moederdag actie voor onze hostelkinderen
 • Dashain aktie voor winterkleding voor alle kinderen die we sponsoren en hun broers en zussen.
 • Verkoop van sjaals in december ten behoeve van de exploitatie van het hostel.

Conclusie

Terugkijkend op 2021 zijn wij als bestuur tevreden over 2021. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de opgezette projecten ook in 2022 goed zullen verlopen en misschien zelfs verder kunnen uitgroeien.

activiteiten 2020.pdf

activeiten 2019.pdf

activit)eiten 2018.pdf

activiteiten 2017.pdf

activiteiten 2016.pdf

activiteiten 2015.pdf