Historie

Sponsor Children

Sinds de oprichting van de stichting Nepali Children heeft zij twee sponsor children. Sinds mei 2018 zijn we actief sponsoren aan het werven om kinderen die naar de lokale overheidsschool gaan, te ondersteunen. In Nederland worden deze sponsoren vaak Foster parents genoemd.

Sponsor kinderen betekent dat de stichting Nepali Children ervoor zorgt dat kinderne zich kunnen ontwikkelen in de situatie dat ze thuis kunnen blijven wonen. Dit betekent in de praktijk dat de stichting de schoolkosten betaalt: schoolgeld, schooluniform, schoenen, rugzak, boeken, schriften, pennen, tuition, eventueel kleding.

Hoelang een kind wrodt begeleid is afhankelijk van de leeftijd waarop de stichting Nepali Children met hem/haar in contact komt. Ze begeleidt een sponsor kind tot klas 12 (in Nepal noemen we dit: “plus 2 level”).

Tot nu toe sluiten de ouders een lening af (24 % rente) of de kinderen gaan niet of onregelmatig naar school. Soms wordt er ook land verkocht (waardoor er weer minder land is om eten te verbouwen. Hierdoor ontstaat er een vicieuze cirkel van problemen). Ouders doen er alles aan om hun kinderen naar school te laten gaan, zeker omdat ze zich realiseren hoe belangrijk onderwijs is om een toekomst op te bouwen. Maar ondanks de promotie vanuit de overheid om kinderen naar school te laten gaan, blijven sommige kinderen thuis, werken mee op de boerderij of worden ze te werk gesteld in de hoofdstad Kathmandu. Er is geen controle waardoor het mogelijk is dat kinderen thuis blijven of dat we nog steeds kinderarbeid tegenkomen. Je kunt je voorstellen dat de ouders in de problemen kunnen komen of een pijnlijke beslissing moeten nemen om de kinderen naar school te laten gaan.

Hoe werkt jouw hulp in de praktijk?

Wanneer je aangeeft (via Facebook chat of e-mail) dat je een kind een toekomst wilt geven, gaan Jolanda Bijl en Ram Prasad Sedhain op zoek naar een kind dat bij hen in het dorp woont en in een moeilijke situatie verkeert. Meestal zijn een of meerdere ouders ziek, is de ouder alleenstaand of is het kind wees. De financiële situatie voor de ouders is zwaar waardoor ze geen of nauwelijks geld kunnen opbrengen om schoolgeld of leermiddelen te betalen. Veelal gaan de kinderen wel naar school doordat de ouders een lening afsluiten of gaan de kinderen naar school met te weinig leermiddelen. In noodsituaties gaat een kind niet naar school en wordt het meestal in de hoofdstad Kathmandu te werk gesteld.

Ook jij kunt deze kinderen helpen. Je kunt aan Nepali Children een financiële bijdrage geven voor een van de kinderen. Wij kopen hiervoor boeken, schriften, pennen, rugzak, schoenen en betalen schoolgeld, bijles en soms kleding. Wanneer je meer geld hebt betaald dan nodig is in dat schooljaar, reserveren we dit geld voor onvoorziene situaties van jouw sponsor child. Wanneer er te weinig geld is, vult Nepali Children dit aan.

Voor 150 euro per jaar laten we kinderen naar school gaan. Alle kosten komen voor rekening van de stichting Nepali Children. Een basisschool heeft 2 kleuterklassen en daarna 12 klassen. Wanneer je het vergelijkt met het Nederlandse onderwijs: 8 klassen primair onderwijs en daarna 4 jaar vmbo.

Je betaalt rechtstreeks aan de stichting Nepali Children. In de boekhouding zeggen wij dat het geld is met de doelbestemming van jouw sponsor child. Wanneer er geld te kort is, betaalt Nepali Children dit te kort. Wanneer er geld over is, bewaren we dat voor het volgende jaar. (Boekhoudkundig noemen we dit een reservering). Het geld is dus alleen voor hem of haar!

Het rekeningnummer van de stichting Nepali Children is: NL 22 TRIO 0390 9111 94 t.n.v. Nepali Children

Hoe weet je dat jouw geld goed besteed wordt?

Ram Prasad Sedhain en Jolanda Bijl houden de volledige controle op verschillende manieren:

  • zij geven geen geld aan het gezin of de school maar betalen schoolgeld en de leermiddelen. Zij betalen schoolgeld aan school. De ervaring van vele organisaties is dat wanneer je rechtstreeks geld aan de ouders of het kind geeft, het soms aan andere doeleinden besteed wordt.
  • zij hebben contact met school om te controleren of de kinderen komen en om de schoolprestaties te controleren. Bij onvoldoende resultaat regelen ze meteen bijlessen.
  • zij hebben op school geregeld dat alle vragen over de kinderen, leerpoblemen of financiële bijdragen bij hen terecht komen en niet rechtstreeks bij de ouders. Ze hebben ervaren dat de vragen vanuit school onnodig tot spanningen leiden in het gezin van het sponsor child. Doordat de ouders zelf geen of nauwelijks educatie hebben gehad, erg opkijken tegen de leerkrachten, zijn ze veelal geen goede gesprekspartner. Ram heeft in het verleden menig keer een telefoontje gehad omdat de ouders in paniek waren. Achteraf kon het probleem of de vraag vanuit school eenvoudig opgelost/beantwoord worden
  • Jolanda geeft les op deze school vanaf juli 2018.
  • Jolanda is ook een project aan het opzetten om voorlichting aan elf jarigen te geven over menstruatie. Dat is nogal een issue en voor meisjes noodzakelijke informatie een weerwoord te hebben over de misstanden die er rondom de menstruatie heersen. Het plan is om dit op dezelfde school te doen.

Voor hoelang blijf je een kind sponsoren?

Je betaalt per schooljaar voor jouw sponsor child. Wanneer jouw bijdrage stopt, probeert de stichtingNepali Children de kosten voor het volgend schooljaar op zich te nemen. Wanneer zij onvoldoende financiële middelen heeft, zal de stichting Nepali Children helaas tegen de ouders moeten zeggen, dat de hulp stopt. Vanaf dat moment zijn zij zelf weer verantwoordelijk voor het schoolgeld, leermiddelen en de contacten met school. Probeer de ouders en kinderen niet teleur te stellen en realiseer je dat kinderen langer dan een jaar naar school gaan. We hopen daarom dat jouw financiële bijdrage niet eenmalig is.

Hoe blijf je op de hoogte?

  • alle sponsor child ouders die Facebook hebben, kunnen lid worden van de besloten groep Nepali Children. Hier lees je achtergrond informatie over de kinderen en andere onderwerpen rondom onze stichting
  • Wij houden alle uitgaven bij in een excel sheet. Aan het einde van het schooljaar, krijg je van ons het volledige overzicht. Je kunt precies zien hoe jouw geld besteed is, hoeveel geld er nog over is of hoeveel geld er in dat schooljaar te weinig was. Onze voorkeur is dat we dit overzicht per Whattsapp of Facebook messenger versturen.
  • wij starten in augustus 2018 met een nieuwsbrief die je op de hoogte houdt van alle ontwikkelingen rondom de stichting Nepali Children.