Uitgangspunten en visie

Účelem nadace je poskytnout dětem z finančně chudých rodin šanci ke studiu. Nadace bude poskytovat pro tyto děti podporu v mnoha cestách: nabídne jim místo k pobytu, zdravé jídlo a umožni jim, aby se zúčastnili základní a střední školy. Během jejich školní období, ve věku od 4 do 16 let budou děti mít možnost navštěvovat školu bez pocitu hladu a bez jakéhokoli tlaku jejich rodin vydělávat peníze, což by neumožňovalo soustředění ve škole. Po tomto školním období jsou schopni se naučit profesi nebo jít na univerzitu. Na oplátku budeme žádat, aby děti pomohli s denními pracemi v jejich volném čase. Je to v Nepálu běžná praxe: každý má pomáhat při přípravě jídla, zahradničení nebo při úklidu. Nadace neočekává žádné finanční příspěvky od dětí, nebo jejich rodin, očekává ale, že rodiče přispějí svojí prací. Chceme rodiče zapojit do vytváření lepší budoucnosti pro jejich děti. Tím se zajistí samostatnost nadace.

Sociální struktura - sociální síť

Veškeré aktivity nadace jsou založeny na vesnici Madanpur. Je to malá obec 35 km z Káthmándú. Většina obyvatel jsou samostatní zemědělci. Vypěstují dostatek na to, aby uživili své rodiny. Vesničané mají jednoduchý životní styl, stráví většinu svého života v Madanpur v úzké společenské struktuře. To platí pro většinu vesnic v Nepálu. Nepálský způsob života a práce je ústřední myšlenkou nadace. Nepálci žijí v těsné blízkosti, navzájem si pomáhají kdykoli a kdekoli je to možné. Ram Prashad Sedhain vyrostl v Madanpur. Navštěvoval tam základní školu a zná zde spoustu lidí. S využitím jeho kontaktů budeme získávat vesničany z Madanpuru k postavení a udržení naší nadace. Stejně jako nám to prospěje i jim.

Vlastní podpora

Hlavní myšlenkou je pomoci nadaci rozběhnout s finančními prostředky z Nizozemí. Jakmile bude v provozu, bude schopná dál pokračovat bez finanční pomoci z Nizozemí. Následně bude vytvářet sama příjmy. I bez pomoci iniciátorů bude nadace pokračovat sama.

Způsoby vlastní podpory:

 • Zeleninová zahrada pro pěstování potravin, které potřebujeme
 • Chov zvířat na mléko
 • Ubytování pro turisty
 • Výlety pro turisty
 • Prodej rukodělných výrobků

V blízké budoucnosti poskytne nadace aktivity v:

 • Pěstování organické kávy
 • Pěstování organického ovoce

Sociální obchod - stálý personál

Základní myšlenkou je mít stálou skupinu zaměstnanců z Madanpuru, kde bude mít každý svou specifickou roli. Na oplátku dostanou, co potřebují. Toto efektivně snižuje jejich starosti a zvyšuje stabilitu jejich rodinného života. Očekáváme, že budou v budoucnu schopni postarat se o všechny své děti. V podstatě budeme předpokládat, že umožní svým dětem získat řádné vzdělání. Personál bude trvale obývat nadační dům a pomáhat vesničanům, kteří se podílejí na projektu. Jejich úkolem bude vaření, budou zodpovědní za pokračování nadace. Využijeme individuálních schopností každého člena, například někdo ovládá marketing v Káthmándú s cestovními kancelářemi a hotely, umí přilákat turisty. Zatímco jiná osoba je lepší pro pěstování na poli nebo pro vaření jídel. Děti se mohou zúčastnit podobným způsobem.

Finanční nezávislost

Úroky v Nepálu jsou absurdně vysoké. Čím chudší jste, tím méně vám banky věří. Získání úvěru na investice je pro nepálce téměř nemožné. Výše úroků je založena na důvěryhodnosti osoby v pohledu banky! To znamená, že chudší lidé mají vyšší úrokové sazby. Úrokové sazby 25% nejsou neobvyklé! A pro chce naše nadace začít bez jakéhokoli úvěru. Vysoké úrokové sazby vytvářejí sociální nerovnost. Pro příklad: Krejčí potřebuje nový šicí stroj, který stojí 10000NPR . Nemá dost peněz, takže dostane půjčku s úrokovou sazbou ve výši 25%. Platí tedy 12500NPR za rok. Zaplatí o 2500NPR více, což je příliš mnoho za šicí stroj. Výrobce stroje dostane o 2500NPR více než je jeho skutečná hodnota. Je tu velká propast mezi bohatými a chudými. Výrobce má možnost investovat 12.500NPR na nákup nových strojů. Znovu se prodávají šicí stroje s velkým zájmem. Jeho příjem roste kaskádovým efektem. Krejčí na druhém konci se musí více snažit, aby zaplatil navíc 25% . Ale už tak musel pracovat 7 dní v týdnu a platit nájem znamená menší příjem pro jeho rodinu. Ve skutečnosti je stále chudší a chudší. Tady také vidíme kaskádový účinek, ale obrácený! Naším cílem je tedy nepůjčovat si peníze, ale pracovat společně jako komunita.

Udržitelnost

Naše nadace pracuje s udržitelností. Většina lidí si myslí, že existuje jen udržitelnost životního prostředí, ale udržitelnost znamená mnohem víc:

 • sociální udržitelnost: Udržitelnost vztahů. Vždy se na sebe můžete vzájemně spolehnout. Úzce spletená komunita je základem pro přežití těžkých časů, ale také umožňuje osobní rozvoj a rozvoj společenství jako celku
  • finanční udržitelnost: Zdravý finanční systém. To znamená, že každý může dostat vyhovující finanční potřeby bez nutnosti jakýchkoliv vnějších finančních zdrojů (úvěry)
  • ekologické udržitelnosti: Využívání přírodních zdrojů optimálně, a to bez použití chemických látek a s co nejmenším odpadem. To znamená vegetariánský způsob života pomocí biologických produktů místních plodin
 • zdraví: Nemoci se budou léčit s využitím znalostí lidí, kteří používají bylinky a doplňkovou zdravotní péčí.

Altruismus

Žádný živý tvor (stejně jako já) nechce trpět, ale snaží se dosáhnout štěstí. Ale co je to štěstí? Já zažívám štěstí, když se snažím pomoci druhým lidem, nebo zvířatům bez ohledu na to, jsou-li mými přáteli. Ti, kdo sledují pouze své vlastní cíle bez ohledu na kohokoliv jiného, ​​nebudou časem stejně spokojeni. Jednou větou: bezpodmínečný soucit bez ohledu na svůj vlastní zisk. Přitom žijeme v blahobytu, všichni máme všeho dostatek. Aktivity jsou založeny na vzájemné důvěře a spolupráci a ne pro maximalizaci vlastního prospěchu. Jádrem altruismu je usilovat o blaho druhých (člověka a zvířete) bez ohledu na svůj vlastní prospěch. Podstatnou částí altruismu je přemýšlení o blahu všech živočichů na zemi, aniž bychom přemýšleli o vlastním zisku. To znamená, že budeme věnovat svou pozornost zvířatům, životnímu prostředí, životním situacím druhých lidí, náboženství a výrobním procesům. Svět je komplexní systém, který lze měnit k lepšímu díky altruismu.