Regelmatig krijgt Nepali Children een aanvraag voor vrijwilligerswerk. Het is een unieke kans voor om Nepal “van binnenuit” te leren kennen en om een steentje bij te dragen aan organisaties die altijd handen te kort hebben.

Wanneer je via Nepali Children vrijwilligerswerk wilt doen, zijn er verschillende mogelijkheden:

 • werken in guesthouse Home of Nepal en Nepali Children Hostel (minimaal 4 weken)
 • actief helpen op een overheidsschool of privéschool
 • actief helpen in een hostel
 • meelopen in een ziekenhuis. Dit is mogelijk op verschillende afdelingen
 • werken op een boerderij
 • specifiek verzoek of samen met Nepali Children een project opzetten.

In alle gevallen verblijf je in guesthouse Home of Nepal. Hier krijg je twee maal per dag een Nepalese maaltijd (dal bhat) en is er thee, koffie, drinkwater. Meestal is er iemand aanwezig die de Engelse taal spreekt.

De kosten bedragen 15 - 35 euro per dag, onder andere afhankelijk van de tijd dat je met de stichting Nepali Children doorbrengt.

Nepali Children gaat voor jou een prachtige plek zoeken om vrijwilligerswerk te doen, nadat je:

 • de documenten (kopie paspoort en visum, kopie vliegticket) hebt opgestuurd
 • en onderstaand formulier met algemene voorwaarden hebt ondertekend gemaild hebt naar jolanda@nepalichildren.com

Algemene voorwaarden

Reizen naar Nepal

Je bent verantwoordelijk voor je eigen vervoer, ticket inclusief luchtvaartbelasting en visum naar Nepal. Nepali Children zal geen programma plannen totdat je je vluchtschema aan haar hebt verstrekt. Zij is niet in staat tot terugbetaling of anderszins verantwoordelijk voor de vlucht, vervoer of andere kosten of uitgaven van welke aard ook, wanneer je vlucht is geannuleerd.

Ophalen van luchthaven

Nepali Children zorgt ervoor dat je opgehaald wordt van de luchthaven in Pokhara en naar je accommodatie wordt gebracht. Hiervoor hebben we een kopie van je vluchtdetails nodig.

Uitgaven

Je bent verantwoordelijk voor al je persoonlijke uitgaven en kosten tijdens je plaatsing die verbonden zijn aan activiteiten buiten je vrijwilligerswerk om.

Vergoeding

Als vrijwilliger accepteer je dat je geen enkele vergoeding ontvangt van Nepali Children voor jouw werkzaamheden.

Plaatsing

Nepali Children is verantwoordelijk dat jouw plaatsing zo veel mogelijk in overeenstemming is met jouw opgegeven voorkeuren. Wanneer er omstandigheden zijn waardoor je ontevreden bent over je plaatsing, zal Nepali Children er alles aan doen om de ontstane problemen te verhelpen.

Guesthouse Home of Nepal

Nepal is een ontwikkelingsland. Dit impliceert dat in guesthouse Home of Nepal niet altijd warm en/of stromend water, elektriciteit en wifi heeft. Guesthouse Home of Nepal heeft een traditionele bouw dat is gebouwd in overeenstemming met lokale gebruiken. Deze voorzieningen zijn erg eenvoudig en wijken af van Europese standaarden.

Maaltijden

De maaltijden zijn conform de Nepalese gewoonten. Dit impliceert twee rijstmaaltijden per dag waarvan de eerste voor aanvang van je werkzaamheden wordt genuttigd. De twee maaltijden zijn van een passende kwaliteit en hoeveelheid naar lokale standaard. Specifieke wensen voor maaltijden kunnen aangegeven worden en zullen zo goed mogelijk gehonoreerd worden. Als je aanvulling van je dieet met andere voeding wenst, dan zijn deze uitgaven voor jouw rekening. Nepali Children zal alleen voedsel en accommodatie dekken voor de overeengekomen periode van je plaatsing.

Reisverzekering

Nepali Children adviseert je om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Als je er voor kiest om geen reis- en annuleringsverzekering af te sluiten, wees je er dan van bewust dat Nepali Children geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt bij eventuele door jou opgeëiste aanspraken. Je bent zelf verantwoordelijk voor de vorm en de omvang van de dekking passend bij de aard en locatie van je plaatsing. De verzekering zou tenminste moeten dekken; annulering van de plaatsing door jezelf, kosten van hulp inclusief repatriëring in geval van een ongeval of ziekte, onkosten, zoekgeraakte bagage, geannuleerde vluchten, medische uitgaven, ontvoering, gevaarlijke sporten (wanneer je ook een trekking gaat maken), wettelijke aansprakelijkheid ontstaan ten gevolge van persoonlijk letsel aan jezelf of derden. Wanneer je tijdens je verblijf ook een trekking wilt maken, wees er dan alert op dat je verzekering ook geldig is in de bergen.

Problemen tijdens je plaatsing

Problemen die mogelijk ontstaan tijdens je plaatsing dien je in eerste instantie zelf op te lossen. Echter, in geval je enige moeilijkheden ervaart, zal Nepali Children beschikbaar zijn en haar uiterste best doen je te helpen. Zij is ook in staat om praktische hulp te bieden wanneer je dient terug te keren naar huis vóór beëindiging van je plaatsing tengevolge van ziekte of andere persoonlijke redenen.

Jouw verplichtingen

 • Jij hebt je te voegen naar enig redelijk verzoek door Nepali Children. Dit kan inhouden dat je wordt overgeplaatst naar een plaatsing waar zij jou meer noodzakelijk achten te zijn, welke je niet in enig gevaar zal brengen, en dat de reis naar de geschikte plaats redelijk is, of dat in een andere accommodatie wordt voorzien.
 • Je mag geen directe onderhandelingen of contractuele regelingen voor werk aangaan tijdens je plaatsing. Dit wordt uitsluitend door de daarvoor aangestelde verantwoordelijke persoon van Nepali Children gedaan.
 • Jij moet zorgen voor en bent verantwoordelijk voor verstrekte materialen voor jouw gebruik in je plaatsing. Je bent verantwoordelijk voor eventuele directe of door onachtzaamheid schade of verlies aan deze materialen.
 • Je bent verantwoordelijk voor direct of door onachtzaamheid ontstane schade aan je accommodatie, veroorzaakt door jou of eventuele gasten voor wie je verantwoordelijk bent.
 • Nepal is een Hindoe-koninkrijk en redelijk conservatief ingesteld. Daarom moet jij je passend kleden voor je werk. Je moet je gepast gedragen in overeenstemming met lokaal geaccepteerd gedrag en gebruiken gedurende je plaatsing. Nepali Children accepteert geen verantwoording voor ontslag van dat werk tengevolge van ongepaste kleding of gedrag.
 • Het is niet toegestaan om kinderen van scholen dan wel van de kinderhuizen, ongevraagd mee buiten de muren van het complex mee te nemen. Het is ook ABSOLUUT NIET TOEGESTAAN ergens onderweg met de kinderen of studenten te overnachten, daar staat bij ontdekking daarvan een directe gevangenisstraf tegenover.

Annulering en terugbetaling

Wanneer je je reis moet annuleren om de één of andere reden, neem dan in ieder geval zo spoedig mogelijk contact met Nepali Children op. Terugbetaling van de programmakosten is in principe niet mogelijk. Daarom is het belangrijk dat je vooraf in Nederland een toereikende reis- en annuleringsverzekering afsluit. In geval van een annulering met een geldige reden vergoedt een dergelijke verzekering eventuele gemaakte kosten. Het is vanzelfsprekend dat wanneer je je plaatsing vroegtijdig afbreekt door ernstige (medische) problemen, Nepali Children je geld in bewaring houdt totdat je je plaatsing weer kunt hervatten. Dit dient binnen een periode van één jaar te geschieden. Naar goeddunken van Nepali Children kan zij ook besluiten je een passend bedrag terug te betalen.

Ondertekening

Ik heb de algemene voorwaarden voor plaatsing als vrijwilliger, zoals vermeld op de website van Nepali Children, gelezen en ik ga hiermee akkoord.

Stuur deze ondertekening naar jolanda@nepalichildren.com In de bijlagen van de e-mail zijn toegevoegd:

 • kopie paspoort
 • kopie visum
 • kopie vliegticket

Aanvullend op mijn vrijwilligerswerk wil ik wel/geen gebruik maken van een op maat gemaakt reisprogramma in Nepal dat samen met Jolanda is opgesteld.

Naam:.........................................……..

Geboortedatum:..............................

Paspoort nummer:………………………..

Handtekening:..........................….....

Datum:.......................................……...