Doelen

Doelen van de stichting Nepali Children

Het doel van de stichting Nepali Children is dat kansarme kinderen een mogelijkheid krijgen om naar school te gaan. In Nepal is het gebruikelijk dat kinderen met financieel arme ouders soms te werk worden gesteld in ruil voor onderdak en eten. Deze kinderen moeten fysiek zwaar werk verrichten en hebben geen mogelijkheid om scholing te volgen. Het gevolg is dat hun situatie nooit zal veranderen omdat ze analfabeet zijn en blijven. Alles wat ze leren, leren ze van hun ouders of op het werkadres. Ze doen precies hetzelfde en denken niet na over hoe het werk gemakkelijker kan of welke hulpmiddelen het werk minder zwaar kunnen maken. Daarnaast hebben ze geen mogelijkheid om een beroep te leren. Een studie kan een eerste stap zijn om hierin verandering te brengen.

De stichting Nepali Children zorgt op allerlei manieren voor deze kinderen. Zij beheert verschillende projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen. Daarnaast stimuleert ze een omgeving voor hen zodat het mogelijk wordt om te leren. Een voorbeeld daarvan is het Nepali Children Hostel.

Steeds meer mensen zullen betrokken worden bij Nepali Children. Hierdoor:

 • Bouwen zij hun bestaanszekerheid op.
 • Krijgen zij inkomsten.
 • Krijgen zij nieuwe inzichten in bijvoorbeeld hygiëne en manieren om anders met hun leefomgeving om te gaan.
 • Worden er bewustwordingsprojecten opgezet.
 • Ontstaat er een netwerk dat aan kan geven op welke plaats hulp nodig is en natuurlijk welke hulp moet worden gegeven.

Bewijs hulp aan de allerarmsten kan succesvol zijn

Op dit moment worden deze doelen gerealiseerd door verschillende projecten:

 • Voorlichting over menstruatie aan tieners en volwassen vrouwen.
 • Het organiseren van een dagelijkse lunch voor een schooltje met 31 leerlingen en ondersteunen van het lunchprogramma van Ambika school.
 • Sponsoren van scholing voor kinderen.
 • Nepali Children Hostel.
 • Tandenpoets voorlichting.
 • Verstrekken van kleding.

Bedrijfsplan 2021.pdf