Doelen

Doel van het Nepali Children guest house

Het doel van de stichting is dat kansarme kinderen een mogelijkheid krijgen om door te studeren. Nepali Children zorgt op allerlei manieren voor deze kinderen. Zo krijgen zij onderdak, eten en in de leeftijd van 4 tot 16 jaar de mogelijkheid om onderwijs te volgen. Op de leeftijd van 16 jaar hebben ze een ambacht/vak geleerd of beschikken ze over de basiskwalificaties om door te studeren.

De kinderen verblijven bij Nepali Children zolang zij dat nodig hebben en krijgen ze hetgeen ze nodig hebben. Vanuit de Westerse cultuur is dat: voeding, onderdak, liefde/aandacht en onderwijs. Daarna gaan ze op eigen benen verder maar kunnen zij altijd terugvallen op Nepali Children als dat nodig is.

De opzet van Nepali Children guest house is kleinschalig. We willen onderdak bieden aan ongeveer 15 tot 20 kinderen. Het is een bewuste keuze zodat we elk kind kunnen meegeven dat het belangrijkste in ieders leven is voor stabiliteit: een knuffel, een schouder om op uit te huilen en de warmte van een gezinsleven.

Doelen van de stichting Nepali Children

Steeds meer mensen zullen betrokken worden bij Nepali Children. Wij merken nu al dat zij mee willen werken. Hierdoor:

  • Bouwen zij hun bestaanszekerheid op.
  • Krijgen zij inkomsten.
  • Krijgen zij nieuwe inzichten in bijvoorbeeld hygiëne en manieren om anders met hun leefomgeving om te gaan.
  • Zullen alle dorpsbewoners zich ontwikkelen.
  • Worden er op de langere termijn educatie-projecten opgezet over moderne landbouwtechnieken.

Bewijs hulp aan de allerarmsten kan succesvol zijn

Op dit moment worden deze doelen gerealiseerd door verschillende projecten:

  • Keep Madanpur Clean: een project om de leefomgeving van mensen te verbeteren en bewustwording over milieu aspecten te stimuleren.
  • Voorlichting over menstruatie aan tieners en volwassen vrouwen.
  • Microfinanciering.
  • Sponsor children.