Doelen

Geef kinderen een toekomst

Het doel van de stichting is dat kansarme kinderen een mogelijkheid krijgen om door te studeren. Nepali Children zorgt op allerlei manieren voor deze kinderen. Zo krijgen zij onderdak, eten en in de leeftijd van 4 tot 16 jaar de mogelijkheid om onderwijs te volgen. Op de leeftijd van 16 jaar hebben ze een ambacht/vak geleerd of beschikken ze over de basiskwalificaties om door te studeren.

De kinderen verblijven bij Nepali Children zolang zij dat nodig hebben en krijgen ze hetgeen ze nodig hebben. Vanuit de Westerse cultuur is dat: voeding, onderdak, liefde/aandacht en onderwijs. Daarna gaan ze op eigen benen verder maar kunnen zij altijd terugvallen op Nepali Children als dat nodig is.

Doelen op langere termijn

Steeds meer mensen zullen betrokken worden bij Nepali Children. Wij merken nu al dat zij mee willen werken. Hierdoor:

  • Bouwen zij hun bestaanszekerheid op.
  • Krijgen zij inkomsten.
  • Krijgen zij nieuwe inzichten in bijvoorbeeld hygiëne en manieren om anders met hun leefomgeving om te gaan.
  • Zullen alle dorpsbewoners zich ontwikkelen.
  • Worden er op de langere termijn educatie-projecten opgezet over moderne landbouwtechnieken.  

Bewijs hulp aan de allerarmsten kan succesvol zijn