Doelen

Doelen van de stichting Nepali Children

Het doel van Nepali Children is dat kansarme kinderen een mogelijkheid krijgen om naar school te gaan. In Nepal komt het regelmatig voor dat kinderen met financieel arme ouders te werk worden gesteld. Deze kinderen verrichten veelal fysiek zwaar werk en hebben geen mogelijkheid om scholing te volgen. Het gevolg is dat hun situatie in de toekomst niet zal veranderen omdat ze analfabeet zijn en blijven. Alles wat ze leren, leren ze van hun ouders of op hun werkadres. Ze blijven hetzelfde doen en denken niet na over een manier om het werk makkelijker te maken. Daarnaast hebben ze geen mogelijkheid om een beroep te leren. Een studie kan een eerste stap zijn om hierin verandering te brengen.

Daarnaast is in Nepal een veilige omgeving om op te groeien helaas nog niet altijd gewoon. Zowel in de thuissituatie als op school komt het voor dat er fysiek wordt gestraft. Ook op het gebied van gezondheid en hygiëne is er nog een hoop te winnen. Al deze aspecten beïnvloeden de focus op leren.

De stichting Nepali Children zorgt op allerlei manieren voor deze kinderen. Wij initiëren en beheren projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Daarnaast stimuleren we een veilig en gezond leefklimaat zodat het mogelijk wordt om te leren.

Wij willen kinderen niet alleen in hun huidige situatie helpen, maar ook een basis geven voor hun toekomst.

De doelen van Nepali Children zijn: • Zorgen voor persoonlijke ontwikkeling voor kinderen door middel van onderwijs en bewustwordingsprojecten • Ondersteunen in een veilig en stabiel leefklimaat zodat leren mogelijk wordt • Begeleiden van zwakkere gezinnen in de samenleving door zelfredzaamheid te stimuleren

Bewijs hulp aan de allerarmsten kan succesvol zijn

Op dit moment worden deze doelen gerealiseerd door verschillende projecten:

  • Voorlichting over menstruatie aan tieners en volwassen vrouwen.
  • Het organiseren van een dagelijkse lunch op een school en ondersteunen van het lunchprogramma van Ambika school.
  • Sponsoren van scholing voor kinderen.
  • Nepali Children Hostel.
  • Tandenpoets voorlichting.
  • Verstrekken van kleding.

bedrijfsplan 2022.pdf

Bedrijfsplan 2021.pdf