Financiën

Financiële verantwoording 2016

2016 heeft in het teken gestaan van de bouw van Nepali Children guest house.
Bijna alle inkomsten zijn hieraan besteed. net zoals in 2015 hebben we twee kinderen ondersteund met een financiële bijdrage voor scholing en kleding.
Ook in 2017 zijn de meeste gelden besteed worden aan de bouw van ons kindertehuis. De eerste kinderen kunnen ook in ons huis wonen. De reserves die in 2016 zijn ontstaan zullen daaraan besteed worden.
Balans-2016-NepaliChildren.pdf

Kosten

Om de stichting te kunnen opstarten, is een grote investering nodig:

 • Aanleg van de weg naar Nepali Children guest house.
 • Bouw en onderhoud van het Nepali Children guest house.
 • Aanschaf van de inventaris Nepali Children guest house.
 • Aanleg van de moestuin.
 • Bankkosten.
 • Registratie ANBI en KvK.
 • Onkostenvergoeding voor de vrijwilligers.
 • Onkostenvergoeding en salaris voor de medewerkers in Nepali Children guest house.
 • Domeinregistratie en hosting en ontwerp van de websites en webshop.

Alle hulp die vanuit Nederland wordt gegeven is op vrijwillige basis.

 • De foto's die nu geplaatst zijn, zijn gemaakt door Niklas Westdijk tijdens zijn stageopdracht bij Nepali Children en Jolanda Bijl.
 • De websites en de huisstijl zijn vormgegeven door Niklas Westdijk, student grafische vormgeving.
 • Ben Beijer heeft de websites (www.NepalWebshop.com, www.IgoNepal.com en www.NepaliChildren.com) ontwikkeld en onderhoudt deze.

De stichting voorziet in:

 • Kosten voor de kinderen die worden opgevangen. Nepali hebben uitgerekend dat een kind 100,00 euro per maand kost. Alles wordt voor hem/haar betaald (onderdak, eten, scholing, kleding, basis medische zorg).
 • Bijdrage in de levensonderhoud van Ram Prasad Sedhain en Jolanda Bijl met een bijdrage van 10000 npr per maand ( ongeveer 75 euro per maand met de koers in 2018)
 • Bijdrage in het levensonderhoud van het gezin waarvan Nepali Children de grond gebruikt voor het het Nepali Children guest house.
 • uitvoeren van de verschillende projecten.

Directe Inkomsten

 • Homestay voor toeristen (bijvoorbeeld via www.airbnb.nl).
 • Bijdrage van vrijwilligers in Nuwakot district (omgeving van Madanpur) die bij ons verblijven.
 • Reizen voor toeristen.
 • Verkoop van Nepalese producten in Nederland en via de webshop.
 • Donaties.
 • Sponsor children
 • Microfinanciering

Vrijwillgers dragen ook op verschillende manieren bij aan de inkomsten:

 • Tal van mensen staan op beurzen/fairs in Nederland om Nepalees producten te verkopen die ook op de website www.NepalWebshop.com staan.
 • Jolanda Bijl geeft lezingen over het leven in Madanpur en Nepal.
 • Donaties. Tal van mensen geven gulle donaties. Werkgevers kopen producten uit de webshop om als cadeau te geven aan hun medewerkers.
 • Door middel van contactpersonen wordt een netwerk opgebouwd om Nepali Children stichting naamsbekendheid te geven.
 • Een actief bestuur dat bijdraagt aan het onderhoud van de website, en geven van pr voor de stichting Nepali Children.

Alle winst uit de inkomsten komt volledig ten goede aan de stichting Nepali Children.

Mogelijke financieringsbronnen (zijn nog niet benaderd)

 • crowdfunding (/fundrazr.com)
 • Kind Financieel Adopteren
 • Stichting Madat Nepal (www.madatnepal.nl)
 • Vrienden Nepal en Nederland: (www.nepal-vnn.nl)
 • Wilde Ganzen (www.wildeganzen.nl)
 • Rotary Club, Lions Club
 • http://www.stichtingfairchance.nl/nl/
 • http://www.tear.nl/kerken-nepal-helpen-hun-dorp
 • http://www.orangeangel.org/nl/nepalnaaiprojectchitwan/
 • http://www.gimmii.nl/opmerkelijk/kids-of-kathmandu-enlighten-project-lampen-veiling/

Financiële waarborging

Nepali Children is voortgekomen vanuit een diep oergevoel van Jolanda Bijl. Door het wederzijdse vertrouwen en de intense samenwerking met Ram Prasad Sedhain werd er in een hele korte tijd veel geld ingezameld. Helaas werd Nepal getroffen door twee heftige aardbevingen. Het gevolg was dat al het geld werd besteed aan noodhulp. Omdat de samenwerking nog pril was, stuurde Jolanda het gedoneerde geld in gedeelten op. Nadat Ram het geld had besteed en verantwoordde waaraan het was besteed, stuurde zij opnieuw geld. Na twee maanden stuurde hij een Facebook bericht: “Jolanda, mag ik het geld nu besteden aan mijn familie, mijn ouders, die midden in het getroffen gebied wonen? Dit veroorzaakte heel veel good will. Het heeft heel veel indruk gemaakt, dat iemand zelfs ten tijde van grote crises eerst aan anderen denkt.

Vanaf de zomer 2015 hebben Jolanda en Ram Prasad hun oorspronkelijke ideeën weer opgepakt. Zij zijn opnieuw begonnen om geld in te zamelen om een kindertehuis te bouwen. In een jaar lukte het om voldoende geld in te zamelen. Tegen de tijd dat ze wilden gaan bouwen, verkeerde Nepal opnieuw in zwaar weer doordat de grenzen met India geblokkeerd waren. Samen besloten Jolanda en Ram Prasad om de bouw uit te stellen totdat het materiaal weer betaalbaar was en de materialen weer aangeleverd konden worden.

Ondertussen gaan alle werkzaamheden gewoon door om Nepali Children een professionele organisatie te laten worden. Zo is het advies van de boekhouder overgenomen om van Nepali Children een (ANBI) stichting te maken. Een ANBI voldoet aan een aantal voorwaarden: Zij zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Nepali Children zet zich volledig in voor het algemene belang zonder winstoogmerk. Doordat het een stichting is, doneren mensen niet meer aan Jolanda Bijl als persoon op basis van vertrouwen, maar aan de stichting. Hierdoor is het niet langer privévermogen dat zij besteedt in Nepal, maar geld van een organisatie dat beheerd wordt door bestuurders. De bestuurders beschikken zelf niet over het geld, maar beheren dit alsof het hun eigen vermogen is. Zij leggen verantwoording af voor de besteding van de gelden. Een ANBI stichting heeft publicatieverplichting zowel op het gebied van haar beleid als de financiën. Hierdoor wordt voor iedereen inzichtelijk wat zij doet en op welke manier.

Aan de Nepalese zijde is het op een soortgelijke manier geregeld. Vanaf 1 juli 2016 is Nepali Children een NGO. Een niet-gouvernementele organisatie is een organisatie die onafhankelijk is van de overheid en zich richt op een maatschappelijk belang. In een land met een onbetrouwbare regering is het belangrijk om volledig op eigen benen te staan. De eisen die aan een NGO worden gesteld zijn identiek aan die van een ANBI.

Op dit moment maakt Jolanda deel uit van de ANBI en Ram van zijn NGO in Nepal. Wanneer zij zich om welke reden dan ook hun werkzaamheden niet meer voortzetten, blijven de stichtingen het werk voortzetten. Op deze manier is gegarandeerd dat het goede doel gesteund blijft worden zelfs als de oprichters niet meer actief zijn.