Financiën

Financiële verantwoording 2021

Het jaar 2021 is anders verlopen dan we hadden gehoopt. Met name door de invloed van Corona maatregelen zijn we minder actief geweest in de omgeving van het hostel. Ondertussen hebben mensen steeds meer last van de geringe inkomsten door werkeloosheid en de toenemende prijzen van levensonderhoud. Daardoor hebben we dagelijks te maken met aanvragen voor het verblijf van kinderen in het hostel. Deze is uitgegroeid tot veertien kinderen die allemaal volledig worden gesponsord. Een belangrijke financiële ontwikkeling is de oprichting van fondsen in Nepal voor zowel het verzorgen van lunches op scholen en de sponsorkinderen.

Winst & verlies rekening 2021.pdf
Balans 2021.pdf
Jaarverslag 2021.pdf

Financiële verantwoording 2020

In 2020 is Nepali Children erg actief geweest in het werven van sponsoren. Dit begon in het voorjaar met de voedselhulp die gegeven is wegens Corona. Aansluitend zijn sponsoren gezocht voor de kinderen die in Nepali Children Hostel verblijven. Alle zes de kinderen worden volledig gesponsord. Dit is naast de vele particuliere bijdragen ook mogelijk gemaakt door OOM Verzekeringen, Happinezz en Stichting Nepal.

Winst & verlies rekening 2020.pdf
Balans 2020.pdf
jaarverslag 2020.pdf

Financiële waarborging vanaf juni 2019

Tot juni 2019 was er een intensieve samenwerking met Ram Prasad Sedhain en zijn NGO. Door een vertrouwensbreuk met hem is de samenwerking verbroken. Vanaf dit moment werkt de ANBI stiching Nepali Children samen met een team van Nepali die zich willen inzetten voor de ontwikkelingen van hun omgeving. Alle wederkerende investeringen, zoals bijvoorbeeld huur- en arbeidscontracten, zijn opgesteld via een advocaat zodat wordt voldaan aan de wetgeving in Nepal.
Winst & verlies rekening 2019.pdf
Balans 2019.pdf
financiele waarborging tot juni 2019.pdf

Financiële verantwoording 2018

In 2018 zijn er vier verschillende inkomstenbronnen: verkopen van Nepalees handwerk (6%), giften voor microfinanciering, sponsorkinderen, doelbestemming en algemene donaties (70%), reizen (16%) en homestay (8%). De percentages zijn weergegeven als netto inkomsten (inkomsten minus kosten).

Deze inkomsten zijn grotendeels aangewend voor de laatste fase van de bouw en inrichting van Nepali Children Hostel in Madanpur, om 23 kinderen naar school te laten gaan (sponsorkinderen) en het project Keep Madanpur Clean.
balans 2018.pdf

Financiële verantwoording 2017

In 2017 heeft Nepali Children drie verschillende inkomstenbronnen: verkopen van Nepalees handwerk (26%), giften voor microfinanciering, doelbestemming en algemene donaties (51%) en reizen (13%). De percentages zijn weergegeven als netto inkomsten (inkomsten minus kosten).

Deze inkomsten zijn grotendeels gebruikt voor de bouw van Nepali Children Hostel in Madanpur.
balans 2017.pdf

Financiële verantwoording 2016

2016 heeft in het teken gestaan van de bouw van Nepali Children Hostel. Bijna alle inkomsten zijn hieraan besteed. Net zoals in 2015 hebben we twee kinderen ondersteund met een financiële bijdrage voor scholing en kleding.
Ook in 2017 zullen de meeste gelden besteed worden aan de bouw van ons hostel. De eerste kinderen kunnen hopelijk in ons huis komen wonen. De reserves die in 2016 zijn ontstaan zullen daaraan besteed worden.
Balans-2016-NepaliChildren.pdf
details toelichting balans 2016.pdf