Op dit moment is Nepali Children actief in verschillende projecten:

Doel van het Nepali Children Hostel

De leefsituatie van sommige kinderen is dusdanig dat zij het beste geholpen kunnen worden wanneer zij niet langer bij hun ouders wonen. Deze kinderen kunnen een tijdelijk onderkomen vinden in het hostel van Nepali Children zolang zij dat nodig hebben. Vanuit de Westerse cultuur hebben kinderen voeding, onderdak, liefde/aandacht en onderwijs nodig. Zo snel mogelijk worden ze weer met hun familie herenigd.

Transitie van hostel naar Family service

De kinderen in het hostel hebben allemaal 1 of meerdere ouders. Sinds begin 2023 zijn Bodharaj Adhikari en Jolanda Bijl bezig om de ouders en/of familieleden op te sporen. Allemaal zijn ze nu in beeld. Samen met de familieleden wordt geprobeerd om de kinderen weer naar huis terug te plaatsen. De kinderen missen namelijk hun familie en groeien in het hostel op zonder hun eigen cultuur en gewoonten. Ondanks dat ze allemaal heel graag in Nepali Children Hostel wonen, is het voor hen beter als ze thuis kunnen opgroeien. Een gezin is de hoeksteen van de samenleving. Het geeft je de wortels waardoor je later kunt uitgroeien tot een prachtige persoonlijkheid. Het is dus in het belang van het kind dat ze terugkeren naar hun familie. Maar ze zijn niet voor niets uit huis geplaatst. Naast economische redenen, spelen er meerdere problemen in de familie situatie. Nepali Children zal met de family service individuele begeleidingsprojecten opzetten zodat de problemen gereduceerd kunnen worden en dat de kinderen een veilige en stabiele basis hebben om daar op te groeien. De familieband is van onschatbare waarde, zeker in een land waar mensen sterk van elkaar afhankelijk zijn.

Mondhygiene

In Nepal is er in veel gezinnen nog niet de gewoonte om dagelijks tanden te poetsen. Nu de kinderen steeds meer in aanraking komen met frisdrank en zoete tussendoortjes, wordt het tijd dat kinderen leren om tanden te poetsen. Nepali Children geeft op scholen op een speelse wijze voorlichting over tandenpoetsen (hoe, wanneer, waarom). Zij heeft hiervoor een vast team van medewerkers. Na de klassikale informatie wordt er per klas geoefend. Aan het einde van de voorlichting worden er twee tandenborstels uitgedeeld: een om thuis te poetsen en de andere om op school na de schoolmaaltijd te poetsen.

Na deze voorlichting blijft Nepali Children in contact met de scholen om ervoor zorg te dragen dat de afspraak met school om dagelijks te poetsen na de schoolmaaltijd, daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Ook worden er regelmatig nieuwe tandenborstels aan de kinderen gegeven en tandpasta op school.

Om ervoor te zorgen dat dit project kan blijven voortbestaan wordt gewerkt met een fonds. Vanuit het fonds wordt alleen de rente gebruikt om de lunch te betalen. Het basiskapitaal wordt niet gebruikt.

School lunch

Sinds november 2019 verzorgt Nepali Children een lunchprogramma op scholen. Op deze manier hoopt zij dat het schoolverzuim vermindert waardoor de leerlingen betere schoolresultaten kunnen behalen. Natuurlijk is de achterliggende gedachte van Nepali Children dat deze kinderen op deze manier de regie over hun leven in eigen handen nemen.

Om ervoor te zorgen dat dit project kan blijven voortbestaan wordt gewerkt met een fonds. Vanuit het fonds wordt alleen de rente gebruikt om de lunch te betalen. Het basiskapitaal wordt niet gebruikt.

Kleding weggeef actie

Af en toe wordt Nepali Children benaderd om kleding te verspreiden onder kinderen die dit het hardst nodig hebben. Ondanks dat dit geen structurele bijdrage is om het leven van kinderen te verbeteren, helpt Nepali Children graag. Kleding die er uitziet als nieuw, geen slijtageplekken heeft, kapot is of vuil is, geven we graag door aan kinderen die nauwelijks kleding hebben.

Omdat de transportkosten van goederen naar Nepal erg duur is, adviseren we om geen kleding op te sturen. Voor de verzendkosten kunnen we immers in Nepal veel kleding kopen en bovendien helpen we daarmee ook de lokale ondernemers. Een beter idee is om dan een donatie te geven. Zowel op de homepage als op de contactpagina staat het rekeningnummer vermeld om een donatie te doen. Vermeld dat dit geld bedoeld is voor kleding. Nepali Children zal de kleding inkopen en naar de kinderen brengen.

Jaarlijkse Dashain actie

Corona hulp/noodhulp

De maatregelen om Corona te voorkomen in Nepal zetten het leven in Nepal volledig op z'n kop. Doordat de mensen massaal werkeloos zijn geworden, er geen sociaal en financieel vangnet is, is er een grote humanitaire crises. Mensen hebben honger. Ook voor Nepali Children heeft het rechtstreeks gevolgen omdat zij haar zomerprogramma in Nederland niet door kan laten gaan. Daardoor wordt het basis gedachtegoed van financiële duurzaamheid losgelaten. Vanaf 24 maart 2020, de eerste dag van de volledige lockdown, de sluiting van alle grensovergangen is Nepali Children actie gaan voeren om inkomsten te werven voor het kindertehuis Nepali Children Hostel en om voedselpakketten uit te delen aan de 1000 mensen die op de lijst staan in onze gemeente omdat ze geen mogelijkheid hebben om in hun eigen voedselvoorziening te voorzien en behoren bij de allerarmsten.

Na Corona is Nepali Children doorgegaan met het bieden van noodhulp aan mensen die het heel hard nodig hebben.