Historie

Sponsor kinderen

Sinds mei 2018 is Nepali Children actief met het werven van ouders om kinderen te ondersteunen bij het volgen van onderwijs. Dit betekent in de praktijk dat de stichting (een deel van) de schoolkosten betaalt: schoolgeld, schooluniform, schoenen, rugzak, boeken, schriften, pennen, bijles, en soms kleding.

Hoelang een kind financieel wordt bijgestaan, is afhankelijk van de leeftijd waarop de stichting Nepali Children met hem/haar in contact komt. Ze begeleidt een sponsor kind tot en met klas 12 (in Nepal noemen we dit: “plus 2 level”).

Ouders doen er alles aan om hun kinderen naar school te laten gaan, zeker omdat ze zich realiseren hoe belangrijk onderwijs is om een toekomst op te bouwen. Maar ondanks de promotie vanuit de overheid om kinderen naar school te laten gaan, blijven sommige kinderen thuis, werken mee op de boerderij of worden ze te werk gesteld. Er is geen controle waardoor dit nog steeds mogelijk is.

In veel situaties hebben ouders moeite om het financieel mogelijk te maken om de kinderen naar school te laten gaan. Ze kunnen een lening afsluiten, creatieve oplossingen bedenken om voldoende geld over te houden of de kinderen gaan niet of onregelmatig naar school. Als ze over landbouwgrond beschikken, wordt dit soms verkocht (waardoor er weer minder land is om eten te verbouwen. Hierdoor ontstaat er een vicieuze cirkel van problemen).

Wanneer de kinderen wel naar school gaan, maar niet over alle leerboeken beschikken, kunnen ze nauwelijks de lessen op school volgen en het bijbehorende huiswerk niet maken. Ze halen onvoldoendes op de toetsen en raken daardoor soms gedemotiveerd.

Hoe dan ook, er ontstaan lastige situaties voor de ouders en kinderen wanneer je over weinig geld beschikt in Nepal. Ouders kunnen in de problemen komen of nemen soms een pijnlijke beslissing om de kinderen naar school te laten gaan. Kinderen kiezen soms zelfs voor om niet naar school te gaan omdat ze bijvoorbeeld geen leerboeken hebben.

Hoe werkt jouw hulp in de praktijk?

Wanneer je aangeeft (via Facebook Jolu Arati chat of e-mail jolanda@nepalichildren.com) dat je een kind een toekomst wilt geven, gaat de stichting vanaf dat moment op zoek naar een kind.

Ook jij kunt deze kinderen helpen. Je kunt aan Nepali Children een financiële bijdrage geven voor een van de kinderen. Wij kopen hiervoor de schoolbenodigdheden en schoolgeld. Wanneer je meer geld hebt betaald dan nodig is in dat schooljaar, reserveren we dit geld voor onvoorziene situaties van jouw sponsor kind.

We sponsoren kinderen in Pokhara voor 175 euro per jaar. We sponsoren op verschillende scholen. Op de particuliere scholen zijn de schoolkosten hoger dan dit bedrag en geeft de stichting Nepali Children een bijdrage in de schoolkosten. De school betaalt het overige schoolgeld. Op de overheidsscholen kunnen kinderen voor 175 euro een jaar lang naar school. Alle schoolkosten komen daardoor voor rekening van de stichting Nepali Children.

Je betaalt rechtstreeks aan de stichting Nepali Children. In de boekhouding zeggen wij dat het geld is met de doelbestemming van jouw sponsor kind. Wanneer de schoolkosten hoger zijn dan de genoemde 175 euro, betalen de ouders zelf het resterende bedrag. Wanneer er geld over is, bewaren we dat voor het volgende jaar. (boekhoudkundig noemen we dit een reservering). Het geld is dus alleen voor het kindje dat je ondersteunt!

Het rekeningnummer van de stichting Nepali Children is: NL 22 TRIO 0390 9111 94 t.n.v. Stichting Nepali Children

Hoe weet je dat jouw geld goed besteed wordt?

Sarada Bhandari en Bodharaj Adhikari houden de volledige controle op verschillende manieren:

  • zij geven geen geld aan het gezin of de school maar betalen schoolgeld en de leermiddelen. Zij betalen schoolgeld aan school. De ervaring van vele organisaties is dat wanneer je rechtstreeks geld aan de ouders of het kind geeft, het soms aan andere doeleinden besteed wordt. De leermiddelen worden verstrekt via Sarada en Bodharaj.
  • zij hebben contact met school om te controleren of de kinderen komen en om de schoolprestaties te controleren.
  • zij hebben op school geregeld dat alle vragen over de kinderen, leerpoblemen of financiële bijdragen bij hen terecht komen en niet rechtstreeks bij de ouders. Ze hebben ervaren dat deze vragen vanuit school onnodig tot spanningen leiden in het gezin van het sponsor kind. Doordat de ouders zelf geen of nauwelijks educatie hebben gehad, erg opkijken tegen de leerkrachten, zijn ze veelal geen goede gesprekspartner.
  • Op school is een docent contactpersoon voor Nepali Children. Hij vult ook het formulier in over de schoolprestaties van de kinderen.
  • Van de 175 euro per jaar worden ook een gedeelte van de kosten van Sarada en Bodharaj betaald, waardoor er effectief 150 euro per schooljaar wordt besteed aan het kind.

Voor hoelang blijf je een kind sponsoren?

Je betaalt per schooljaar voor jouw sponsor kind. Probeer de ouders en kinderen niet teleur te stellen en realiseer je dat kinderen langer dan een jaar naar school gaan. Een basisschool heeft 2 kleuterklassen en daarna 12 klassen. Wanneer je het vergelijkt met het Nederlandse onderwijs: 8 klassen basisonderwijs en daarna 4 jaar vmbo. We hopen daarom dat jouw financiële bijdrage voor de hele schoolperiode is van jouw sponsor kind.

Hoe blijf je op de hoogte?

  • alle sponsor kind ouders die Facebook hebben, kunnen lid worden van de besloten groep Nepali Children. Hier lees je achtergrond informatie over de kinderen en andere onderwerpen rondom onze stichting.
  • wij versturen een nieuwsbrief die je op de hoogte houdt van alle ontwikkelingen rondom de stichting Nepali Children.
  • wij sturen ongeveer elke drie maanden een kort berichtje over jouw sponsorkind.