Uitgangspunten en visie

Visie van de ANBI stichting Nepali Children: altruïsme en duurzaamheid

De kern van altruïsme is dat je belangeloos denkt aan het welzijn van anderen, zonder na te denken wat het voor jezelf oplevert. Je kunt geen altruïstische inslag hebben als je geen aandacht hebt voor dieren, milieu, leefomstandigheden, mensen, religie en productieprocessen omdat alles wat we doen en denken invloed heeft op alles en iedereen. Alleen vanuit het altruïsme kan de wereld worden verbeterd.

De ANBI stichting Nepali Children opereert vanuit deze beginselen. Dat betekent dat zij oog heeft voor duurzaamheid. Duurzaamheid omvat meer dan een duurzaam milieu:

  • Sociale duurzaamheid: Sociale duurzaamheid is de duurzaamheid in relaties. Het uitgangspunt is daarbij dat mensen op elkaar rekenen, op elkaar bouwen en helpen ongeacht de persoonlijke situatie. De hechtheid in de Nepalese gemeenschap is de basis om moeilijkheden te doorstaan en om bezittingen en schulden met elkaar te delen. Wij streven naar langdurige relaties met iedereen die bij Nepali Children betrokken is.
  • Financiële duurzaamheid: Financiële duurzaamheid geeft aan dat er een financieel gezond systeem is. Dit betekent dat in hun financiële behoeften voorzien kan worden zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van externe financieringsbronnen (leningen). Daarom streven wij naar langdurige relaties en samenwerking met iedereen die bij Nepali Children betrokken is zodat een continue geldstroom ontstaat.
  • Ecologische duurzaamheid: Met ecologische duurzaamheid wordt er optimaal gebruik gemaakt van natuurlijke hulpbronnen, zonder enige vorm van uitbuiting, chemicaliën en verspilling. Dit betekent dat er vegetarisch wordt gegeten en lokaal verbouwde overwegend biologische producten worden gebruikt.
  • Gezondheid: het herstel van ziekten zal vooral gebeuren op basis van wijsheden die al heel lang bij de bevolking bekend zijn: kruiden en alternatieve geneeswijzen. Daarnaast zorgt Nepali Children in een aantal van haar projecten voor gevarieerd voeding waarin groente en fruit een wezenlijk onderdeel is.

Persoonlijke noot van Jolanda

Iedereen is bang om te lijden en streeft naar geluk. Maar wat is geluk? In elk geval is dit het bekommeren om het geluk van anderen ongeacht of ze vriend of vijand zijn. Alleen je eigen geluk nastreven en onverschillig staan tegenover anderen geeft op de lange termijn geen voldoening. Waar het om draait is altijd een volledige aanwezigheid in elk contact, de kleine dingen. Met een mooi woord is dat compassie; kunnen meeleven met anderen zonder dat het direct voordeel voor jezelf oplevert. Zonder dat je een tegenprestatie verwacht, probeer je de ander zo goed mogelijk te helpen. Dit kan zijn door werkelijk iets voor iemand te doen of gewoon door een luisterend oor te bieden of aandacht te geven. De activiteiten van Nepali Children zijn dan ook daarop gericht en op wederzijds vertrouwen en de meest brede vorm van samenwerking.