Reviews

Doel van het Nepali Children Hostel

De leefsituatie van sommige kinderen is dusdanig dat zij het beste geholpen kunnen worden wanneer zij niet langer bij hun ouders wonen. Deze kinderen kunnen een nieuw thuis vinden in het hostel van Nepali Children zolang zij dat nodig hebben. Vanuit de Westerse cultuur hebben kinderen voeding, onderdak, liefde/aandacht en onderwijs nodig. Wanneer mogelijk gaan ze op eigen benen verder en kunnen zij altijd terugvallen op Nepali Children als dat nodig is.

De opzet van Nepali Children Hostel is kleinschalig. Nepali Children biedt onderdak bieden aan 11 kinderen. Het is een bewuste keuze zodat we elk kind kunnen meegeven dat het belangrijkste in ieders leven is voor stabiliteit: een knuffel, een schouder om op uit te huilen en de warmte van een gezinsleven. Sinds februari 2020 heeft zij haar deuren geopend in Hemja (Pokhara).

Vaste groep medewerkers

In het Nepali Children Hostel wordt gewerkt met een vaste groep mensen die permanent aanwezig is. Zij zijn verantwoordelijk voor de voortgang van het Nepali Children Hostel. Belangrijk is dat van elke medewerker de individuele kwaliteiten worden benut. Voor de een zal dat veel meer het organisatietalent zijn, voor de ander het verzorgen van de kinderen of de mogelijkheid om Nepali Children te promoten of het verwerven van inkomsten.

Transitie van hostel naar Family service

De kinderen in het hostel hebben allemaal 1 of meerdere ouders. Sinds begin 2023 zijn Bodharaj Adhikari en Jolanda Bijl bezig om de ouders en/of familieleden op te sporen. Allemaal zijn ze nu in beeld. Samen met de familieleden wordt geprobeerd om de kinderen weer naar huis terug te plaatsen. De kinderen missen namelijk hun familie en groeien in het hostel op zonder hun eigen cultuur en gewoonten. Ondanks dat ze allemaal heel graag in Nepali Children Hostel wonen, is het voor hen beter als ze thuis kunnen opgroeien. Een gezin is de hoeksteen van de samenleving. Het geeft je de wortels waardoor je later kunt uitgroeien tot een prachtige persoonlijkheid. Het is dus in het belang van het kind dat ze terugkeren naar hun familie. Maar ze zijn niet voor niets uit huis geplaatst. Naast economische redenen, spelen er meerdere problemen in de familie situatie. Nepali Children zal met de family service individuele begeleidingsprojecten opzetten zodat de problemen gereduceerd kunnen worden en dat de kinderen een veilige en stabiele basis hebben om daar op te groeien. De familieband is van onschatbare waarde, zeker in een land waar mensen sterk van elkaar afhankelijk zijn.