Keep Madanpur Clean

Keep Madanpur Clean (KMC) is een project om de kinderen te onderwijzen in het nut en de noodzaak hoe op een juiste wijze om te gaan met afval en dan met name plastic afval. Momenteel wordt al het afval op straat gegooid zonder erbij na te denken en/of het wordt verbrand. Daarnaast gebruiken de dorpelingen plastic om vuur (in huis) mee aan te maken.
De focus is om bewustwording te creëren en kennis over te dragen. We focussen hierbij op de schoolgaande kinderen in de regio. Het project start in de regio Belkotghaadi (Madanpur) samen met een drietal scholen, waarmee inmiddels ook al clean-up dagen zijn georganiseerd. Hier is inmiddels samenwerking met Clean Up Nepal gestart. Na een succesvolle implementatie wordt het project uitgebreid en in de andere gebieden geïmplementeerd.

Achtergrond / Aanleiding / Organisatie

Belkotghaadi is een regio 35 kilometer ten noordwesten van Kathmandu (Nepal). De regio bestaat uit zo’n 3000 inwoners in zo’n 1800 huishoudens verspreid over verschillende bergen. De inwoners leven van landbouw. Slechts een enkeling heeft voldoende land om groente/fruit/kruiden aan derden te verkopen. In dit gebied wordt op traditionele wijze geleefd en gekookt (d.w.z. binnen op een houtvuur in huizen zonder schoorsteen). Ze gebruiken van alles om dit vuur aan te steken waaronder plastic. Dit brandt snel. Veelal is men zich niet bewust van de risico's voor gezondheid van het verbranden of het begraven van (plastic) afval. In deze regio is de stichting Nepali Children actief. Deze stichting heeft tot doel kinderen in de regio te ondersteunen qua onderwijs, onderdak en medische zorg. Hierbij hoort een schone leefomgeving.

Projectduur is een jaar. De doelstelling van het project is het ontwikkelen van een best practise op het gebied van waste management. De doelstelling van het project is het ontwikkelen van een "best practise" op het gebied van waste management. Dit omvat onder andere:

 • Bewustwording creëren bij de kinderen in samenwerking met drie scholen in de regio door houden van presentaties en theatervoorstellingen over gevaren van afval met focus op plastic afval.
 • Aansluiten bij de child unions op de scholen.
 • Bewustwording creëren bij oudere dorpelingen door aan te sluiten bij georganiseerde meetings in community houses en hier presentaties te geven over gevaren van afval met focus op plastic
 • Periodieke clean-up dagen organiseren in samenwerking met de drie scholen.
 • Installeren van afvalbakken op de belangrijkste wegen naar school.
 • Organiseren van centrale opslag afval.
 • Afspraken maken met afvalverwerkingsbedrijf (National Plastic Industry Nepal) om afval op te halen.
 • Opzetten van samenwerking met bestaande waste management organisaties in Nepal (o.a. Clean Up Nepal).
 • Waste management onderwijs een standaardonderdeel te maken van het onderwijspakket. Dit project dient als Proof of Concept (POC). Na evaluatie en bewezen resultaat is dit een best practice die in andere buurten van Belkotghaadi gebruikt kan worden.

Lange termijn visie

 • Continueren van het bewustwordingsproces en delen van kennis over de gevaren van plastic afval bij zowel jongeren als hun ouders.
 • Introduceren van afval scheidingsprincipes (plastic, tin, glas)
 • Toevoegen van focus op de principes “refuse, reduce, reuse and recycle”.
 • Trainen van lokale bevolking in re-use en recycle en verkopen van plastic products en creëren van organische compost.

Innovatief karakter van het project

De meeste waste management projecten en organisatie richten zich uitsluitend op de grote steden in Nepal. KMC richt zich juist op een buitengebied (rural area) waar de bevolking steeds meer plastic gebruikt en weggooit doordat ook hier nieuwe technologieën, westerse producten en verpakkingsmaterialen geïntroduceerd worden. De bevolking is niet bekend met de gevaren voor mens en natuur van het verbranden en begraven van plastic afval. De focus ligt op het onderwijzen van de kinderen hoe zij met afval om kunnen gaan.

Belang van het project voor internationale natuurbescherming:

 • Inwoners gaan op een verantwoorde en duurzame manier om met hun leefomgeving.
 • Duurzaam gebruik van materialen
 • Geen vervuiling van lucht, water en grond
 • Ondersteunen overheid bij behoud van de Himalaya

Verwachte resultaten bij uitvoering van het project

 • De inwoners van Belkotghaadi zijn zich bewust van de gevaren van plastic afval. Zij gaan op een verantwoorde manier om met afval en plastic in het bijzonder.
 • Waste management is vast onderdeel van onderwijspakket op de betrokken scholen.
 • Georganiseerd afval inzamelings -en ophaalsysteem.
 • Recycling contracten met afvalverwerkingsbedrijven in Kathmandu.
 • Best practise gecreëerd die hergebruikt kan worden in andere buitengebieden.

Link pagina PIFWorld