Keep Madanpur Clean

Keep Madanpur Clean (KMC) is opgezet om de kinderen te onderwijzen in het nut en de noodzaak hoe op een juiste wijze om te gaan met afval en dan met name plastic afval. De gewoonte is om afval op straat te gooien zonder erbij na te denken en/of om het te verbranden op straat. Daarnaast gebruiken de dorpelingen plastic om vuur (in huis) mee aan te maken.
De eerste stap is om bewustwording te creëren. Dit begint bij het overdragen van kennis. We focussen ons op de schoolgaande kinderen. We zijn begonnen in Belkotghaadi (Madanpur) samen met een drietal scholen, waarmee inmiddels ook al clean-up dagen zijn georganiseerd. Hier is inmiddels een samenwerking met Clean Up Nepal gestart. We hopen dat we onze ideeen en werkwijze kunnen uitbreiden naar andere plattelandsgebieden.

Achtergrond / Aanleiding / Organisatie

In veel plattelandsgebieden wordt op traditionele wijze geleefd en gekookt (d.w.z. binnen op een houtvuur in huizen zonder schoorsteen). Ze gebruiken van alles om dit vuur aan te steken waaronder plastic omdat dit snel brandt. Veelal is men zich niet bewust van de risico's voor hun gezondheid van het verbranden of het begraven van (plastic) afval.

Toekomst

Voor de bewustwording bij kinderen over het omgaan met afval is de samenwerking gezocht met de drie overheidsscholenscholen in Madanpur. Regelmatig zullen we presentaties houden en theatervoorstellingen organiseren over gevaren van afval met focus op plastic afval. Om dit te realiseren zoeken we ook de aansluiting met de child unions op deze scholen. Daarnaast zal de bewustwording ook uitgebreid worden naar de oudere dorpelingen door aan te sluiten bij georganiseerde meetings in community houses en hier presentaties te geven over gevaren van afval met focus op plastic

In de nabije toekomst zal Nepali Children:

  • Periodieke clean-up dagen organiseren in samenwerking met de drie scholen.
  • Afvalbakken plaatsen op de belangrijkste wegen naar school.
  • Centrale opslag afval organiseren
  • Afspraken maken met afvalverwerkingsbedrijf (National Plastic Industry Nepal) om afval op te halen.
  • Opzetten van samenwerking met bestaande waste management organisaties in Nepal (o.a. Clean Up Nepal).
  • Waste management onderwijs een standaardonderdeel te maken van het onderwijspakket.

Innovatief karakter

De meeste waste management projecten en organisaties in Nepal richten zich uitsluitend op de grote steden. KMC daarentegen richt zich op de buitengebieden (rural area) waar de bevolking steeds meer plastic gebruikt en weggooit doordat ook hier nieuwe technologieën, westerse producten en verpakkingsmaterialen geïntroduceerd worden. De bevolking is niet bekend met de gevaren voor mens en natuur van het verbranden en begraven van plastic afval.