Contact

सम्पर्क Nederland

सम्पर्क गर्नुहोस् सचिव नेपाली चिल्ड्रेन फाउन्डेसन

secretariaat@nepalichildren.com

Dorpsstraat 22

5475 AL Oud Gastel

सम्पर्क नेपाल

नेपाली चिल्ड्रेन फाउन्डेसन

जोलान्दा बेल

jolanda@nepalichildren.com

+977 9869 19 15 14

सुइखेत (हेमजा)

पोखरा २५,

कास्की जिल्ला , नेपालwww.NepaliChildren.com


KvK: 66249449

RSIN: 856462317