Uitgangspunten en visie

Doel van Nepali Children guest house

Het doel van Nepali Children guest house is dat kansarme kinderen een mogelijkheid krijgen om te studeren. Nepali Children zorgt op allerlei manieren voor deze kinderen. Zo krijgen zij onderdak, eten en in de leeftijd van 4 tot 16 jaar de mogelijkheid om onderwijs te volgen. Ze wonen in het Nepali Children guest house zodat ze niet de druk van hun familie ervaren om te moeten werken. Een goede maaltijd is een basis om naar school te gaan. Want als je gedachten uitgaan naar eten, is het onmogelijk om je te concentreren op de lesstof. Op de leeftijd van 16 jaar hebben ze een ambacht/vak geleerd of beschikken ze over de basiskwalificaties om door te studeren.

In ruil voor hun verblijf, levensonderhoud en onderwijs wordt er van de kinderen verwacht dat ze meedraaien in het Nepali Children guest house. Een systeem dat heel gebruikelijk is Nepal. Dit betekent dat zij dagelijks taken krijgen die gedaan moeten worden zoals het meehelpen tijdens de maaltijden, werken in de moestuin of schoonmaken. Er wordt niet van hen verlangd dat ze buitenshuis werk vinden om een financiële bijdrage te leveren. Ook van de ouders wordt verwacht dat ze een bijdrage leveren zodat alle bijkomende werkzaamheden in Nepali Children stichting kunnen worden uitgevoerd. Er wordt geen financiële bijdrage van hen verlangd maar wel dat ze hun handen uit de mouwen steken.

Om het Nepali Children guest house goed te laten functioneren, worden verschillende inzichten toegepast:

Sociale structuur - sociale netwerken

De werkzaamheden van Nepali Children stichting vinden plaats in Madanpur. Madanpur is een klein dorpje, 35 kilometer van de hoofdstad Kathmandu. In Madanpur wonen vooral boeren die zorgen voor hun eigen levensonderhoud. De opbrengst van de oogst is voldoende voor de dagelijkse hoeveelheid voedsel voor het hele gezin. De bewoners van Madanpur houden er een eenvoudige levensstijl op na. Veelal komen de bewoners nauwelijks buiten het dorp. In het dorp zijn hechte sociale structuren. Dit is niet anders dan in andere dorpen in Nepal.

De manier van leven, wonen en werken is de basis van dit kinderproject. De volksaard van de Nepali is om elkaar altijd te helpen. De sociale netwerken zijn erg sterk. Ram Prasad Sedhain is opgegroeid in Madanpur waar hij veel mensen kent en daar naar school is geweest. Via zijn contacten betrekken we de dorpelingen bij het het Nepali Children guest house. Het uitgangspunt is dat het guest house gerund wordt door Nepali en ten goede komt aan Nepali.

Er zijn tal van taken waarmee inwoners van Madanpur kunnen helpen:

 • Verzorgen van de kinderen;
 • Koken van eten;
 • Onderhouden van het gebouw;
 • Onderhouden van de moestuin;
 • Meegaan tijdens de trektochten voor toeristen als drager;
 • Bekendmaken van het project in Kathmandu bij reisorganisaties en hotels.

Wanneer dorpelingen hun hulp aanbieden, kunnen zij in ruil daarvoor hun kinderen bij ons onderbrengen of betaald worden.

Self supporting

Vanuit Nederland wordt er geholpen om het Nepali Children guest house op te starten. De bedoeling is dat de stichting zonder (externe) financiële hulp verder gaat. Dit betekent dat ze zelf inkomsten moet genereren om alle kosten te betalen. Met andere woorden: zelfs als de initiatiefnemers zich terugtrekken, blijft Nepali Children bestaan.

Self supporting is mogelijk door onder andere:

 • Een moestuin waardoor iedereen te eten heeft.
 • Enkele dieren voor het verkrijgen van melk.
 • Toeristen die Onderdak krijgen in ruil voor geld.
 • Organiseren van trektochten voor toeristen.
 • Een biologische koffieplantage.
 • Verkopen van handgemaakte artikelen aan toeristen door de medewerkers. (www.NepalWebshop.com)

In de nabije toekomst wordt dit uitgebreid met:

 • Biologische fruitteelt waarbij de opbrengst wordt gebruikt voor Nepali Children.

Ruilhandel - vaste groep medewerkers

In het Nepali Children guest house wordt gewerkt met een vaste groep inwoners uit Madanpur. Iedereen heeft een vaste taak/rol. Zij worden betaald op basis van ruilhandel: zij doen iets voor Nepali Children en krijgen daar iets voor terug wat zij op dat moment nodig hebben. Hierdoor creëren zij een stabiele basis voor hun gezin. Het effect is dat hun zorgen verminderen. We verwachten dat zij daardoor in de toekomst goed voor al hun kinderen kunnen zorgen. De achterliggende gedachte is dat zij hun kinderen naar school laten gaan. Een aantal mensen is permanent aanwezig in het Nepali Children guest house en is het aanspreekpunt voor belangstellenden, toeristen en natuurlijk voor de bewoners. Zij zijn verantwoordelijk voor de voortgang van het project. Belangrijk is dat van elke deelnemer de individuele kwaliteiten worden benut. Voor de een zal dat veel meer het organisatietalent zijn, voor de ander de mogelijkheid om het project te promoten buiten Madanpur en voor een derde persoon betekent dat hij zijn handen uit de mouwen zal steken.

Doelen van de stichting Nepali Children

In Nepal is de rente absurd hoog. Hoe armer je bent, hoe minder vertrouwen de bank in je heeft, hoe meer rente je betaalt. Een rentepercentage van 25% is daardoor heel gewoon. Het is daardoor onmogelijk om een lening af te sluiten. Nepali Children stichting zal daarom zonder het lenen van geld volledig van de grond moeten komen.

Visie van de stichting Nepali Children: duurzaamheid en altruïsme

Nepali Children stichting opereert vanuit de beginselen van duurzaamheid. Wanneer je het hebt over duurzaamheid denken veel mensen aan duurzaamheid van het milieu. Maar duurzaamheid is veel meer dan dat:

 • Sociale duurzaamheid: Sociale duurzaamheid is de duurzaamheid in je relaties. Je weet wat je aan elkaar hebt en je kunt altijd op elkaar rekenen. De hechtheid in een gemeenschap is de basis om alle moeilijkheden te doorstaan en om alle bezittingen met elkaar te delen.
 • Financiële duurzaamheid: Financiële duurzaamheid geeft aan dat er een financieel gezond systeem is. Dit betekent dat mensen in al hun financiële behoeften kunnen voorzien zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van externe financieringsbronnen (zoals banken).
 • Ecologische duurzaamheid: Met een ecologische duurzaamheid wordt er optimaal gebruik gemaakt van de natuurlijke hulpbronnen, zonder gebruik van chemicaliën en zonder verspilling. Dit betekent dat er vegetarisch wordt gegeten en uitsluitend biologische producten worden gebruikt.
 • Gezondheid: het herstel van ziekten zal vooral gebeuren op basis van wijsheden die al heel lang bij de bevolking bekend zijn: kruiden en alternatieve geneeswijzen.

Iedereen is bang om te lijden en streeft naar geluk. Maar wat is geluk? Ik ervaar dit als ik me bekommer om het geluk van anderen ongeacht of ze vriend of vijand zijn. Alleen maar je eigen geluk nastreven en onverschillig staan tegenover anderen geeft op de lange termijn geen voldoening. Waar het om draait is altijd volledig aanwezig zijn in elk contact, de kleine dingen. Met een mooi woord is dat compassie; kunnen meeleven met anderen zonder dat het direct voordeel voor jezelf oplevert. Zonder dat je een tegenprestatie verwacht, probeer je de ander zo goed mogelijk te helpen. Dit kan zijn door werkelijk iets voor iemand te doen of gewoon door bijvoorbeeld een luisterend oor te bieden. De bedrijvigheid in Nepali Children is dan ook niet gericht op het streven naar een zo groot mogelijke winst, maar gericht op wederzijds vertrouwen en de meest brede vorm van samenwerking.

De kern van altruïsme is dat je belangeloos denkt aan het welzijn van anderen, zonder na te denken wat het voor jezelf oplevert. Je kan geen altruïstische inslag hebben als je geen aandacht hebt voor dieren, milieu, leefomstandigheden, mensen, religie en productieprocessen. Alles wat we doen en denken heeft invloed op alles en iedereen. Alleen vanuit het altruïsme kan de wereld verbeterd worden.