Uitgangspunten en visie

Visie van de ANBI stichting Nepali Children: altruïsme en duurzaamheid

De kern van altruïsme is dat je belangeloos denkt aan het welzijn van anderen, zonder na te denken wat het voor jezelf oplevert. Je kunt geen altruïstische inslag hebben als je geen aandacht hebt voor dieren, milieu, leefomstandigheden, mensen, religie en productieprocessen omdat alles wat we doen en denken invloed heeft op alles en iedereen. Alleen vanuit het altruïsme kan de wereld worden verbeterd.

De ANBI stichting Nepali Children opereert vanuit deze beginselen. Dit impliceert dat ze oog heeft voor duurzaamheid. Wanneer je het hebt over duurzaamheid denken veel mensen aan duurzaamheid van het milieu. Maar duurzaamheid is veel meer dan dat:

  • Sociale duurzaamheid: Sociale duurzaamheid is de duurzaamheid in je relaties. Je weet wat je aan elkaar hebt en je kunt altijd op elkaar rekenen. De hechtheid in een gemeenschap is de basis om alle moeilijkheden te doorstaan en om alle bezittingen met elkaar te delen.
  • Financiële duurzaamheid: Financiële duurzaamheid geeft aan dat er een financieel gezond systeem is. Dit betekent dat mensen in al hun financiële behoeften kunnen voorzien zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van externe financieringsbronnen (zoals banken).
  • Ecologische duurzaamheid: Met een ecologische duurzaamheid wordt er optimaal gebruik gemaakt van de natuurlijke hulpbronnen, zonder enige vorm van uitbuiting, zonder gebruik van chemicaliën en zonder verspilling. Dit betekent dat er vegetarisch wordt gegeten en uitsluitend biologische producten worden gebruikt.
  • Gezondheid: het herstel van ziekten zal vooral gebeuren op basis van wijsheden die al heel lang bij de bevolking bekend zijn: kruiden en alternatieve geneeswijzen.

Persoonlijke noot van Jolanda

Iedereen is bang om te lijden en streeft naar geluk. Maar wat is geluk? Ik ervaar dit als ik me bekommer om het geluk van anderen ongeacht of ze vriend of vijand zijn. Alleen maar je eigen geluk nastreven en onverschillig staan tegenover anderen geeft op de lange termijn geen voldoening. Waar het om draait is altijd volledig aanwezig zijn in elk contact, de kleine dingen. Met een mooi woord is dat compassie; kunnen meeleven met anderen zonder dat het direct voordeel voor jezelf oplevert. Zonder dat je een tegenprestatie verwacht, probeer je de ander zo goed mogelijk te helpen. Dit kan zijn door werkelijk iets voor iemand te doen of gewoon door bijvoorbeeld een luisterend oor te bieden, aandacht te geven. Mijn activiteiten voor Nepali Children zijn dan ook niet gericht op het streven naar een zo groot mogelijke winst, maar gericht op wederzijds vertrouwen en de meest brede vorm van samenwerking.