Wie zijn wij

Jolanda Bijl

Tijdens mijn trektochten door de bergen van Nepal verblijf ik, Jolanda Bijl, in eenvoudige hutjes. Een van de dingen die mij is opgevallen is dat ik hele jonge kinderen heb zien werken. Ze sprokkelen hout, sjouwen zware rugzakken van toeristen en lopen met manden op hun rug die niet te tillen zijn. Ik vraag aan mijn gids om een toelichting. Hij vertelt het volgende:

"Veel ouders zijn te arm om voor hun kinderen te zorgen. Zij laten hun kinderen werken in de toeristenbranche. In ruil daarvoor krijgen ze onderdak en eten."

Het verhaal past in mijn beeld hoe Nepali altijd voor elkaar zorgen. Pas wanneer ik een jongen tegenkom die heel erg slim is, zie ik ook de keerzijde van deze wederzijdse zorg. De jongen is de hele dag voor de toeristen in de weer: hij sjouwt met hun bagage, sprokkelt hout, maakt de gemeenschappelijke ruimten schoon en zorgt ook voor ons eten en drinken. In zijn vrije tijd maakt hij een praatje met toeristen. Zo leert hij zichzelf Engels en rekenen. Hij kan zelfs in het Engels rekenen. Zo'n slimme jongen, die zonder verdere hulp de rest van zijn leven fysiek zwaar werk doet, verdient een kans om zelf te kiezen hoe zijn toekomst eruit gaat zien.

Ik praat hierover met de gids. Hij beaamt mijn verhaal en vertelt vervolgens zijn levensverhaal. Ook hij komt uit een erg arm gezin. Zijn ouders hebben met heel veel moeite een huisje weten te bouwen en voor hem leek het onmogelijk om naar school te gaan. Doordat een onderwijzer op het dorpsschooltje hem stimuleerde om door te studeren en financiën regelde, werd er voor hem een deur geopend. Deze jongen heeft veel geluk gehad. Hij heeft de kans met beide handen aangegrepen. Ondertussen is hij afgestudeerd aan een universiteit in Kathmandu, werkt hij als gids, en is mede initiatiefnemer van Nepali Children. Samen hebben we de plannen bedacht.

Ondertussen heb ik de stap gezet om naar Nepal te emigreren. Met hart en ziel zet ik me dagelijks in voor Nepali Children. Natuurlijk maak ik ook tijd vrij om de dingen te doen die het wonen en werken in Nepal mogelijk maken. Zo besteed ik elke dag een paar uur aan het leren van de taal in woord en geschrift en probeer ik de cultuur met tal van rituelen beter te begrijpen. Ik heb het gevoel dat ik in Nepal hoor, maar ik realiseer me ook heel goed dat ik nog vele hobbels moet nemen om hier een bestaan op te bouwen.

Ram Prasad Sedhain

Ram is de grote drijfveer achter alle plannen van Nepali Children stichting. Vanuit zijn eigen ervaring weet hij als geen ander hoe belangrijk het is om een kans te krijgen. Hij is dan ook zeer gemotiveerd om Nepali Children stichting te laten slagen. Hij is op veel manieren betrokken:

 • Initiatiefnemer.
 • Belangrijke sparring partner voor mij om mijn ideeën om te zetten naar de realiteit.
 • Heeft de geschikte locatie gevonden om van start te gaan met Nepali Children guest house.
 • Benaderen van zijn netwerk om mensen te betrekken bij de stichting.
 • Gids tijdens trektochten.

In 2018 is hij afgestudeerd in Financial Management aan de Tribuvan University in Kathmandu. Ondertussen heeft hij de hoofdstad verlaten en woont in zijn geboorteplaats Madanpur. Hier werkt hij als maatschappelijk werker voor de stichting Nepali Children.

Sarada Bhandari

Sinds begin 2019 is Sarada betrokken bij Nepali Children. Sarada is docente Engels in Shishuwa. Wanneer ik in 2018 in haar homestay verblijf, deelt ze me haar droom om naast haar werk ook veel voor de gemeenschap te betekenen. Ze heeft echter geen idee hoe ze dit kan realiseren doordat ze een druk bestaan heeft als moeder en een zesdaagse werkweek. In de maanden dat ik bij haar in huis verblijf (homestay) praten we over de mogelijkheden die er in haar woonomgeving zijn. Dit heeft ertoe geleid dat Nepali Children ook in Shishuwa een platform is van waaruit initiatieven worden ontwikkeld om kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling.

De stichting Nepali Children

De stichting is opgezet met als doel om kansarme kinderen een toekomst te bieden. Dit wordt gerealiseerd in samenwerking met lokale Nepali. Zij zorgen ervoor dat die kinderen veilig onderkomen hebben en de mogelijkheid om naar school te gaan. Daarnaast is het doel van de stichting om de lokale Nepali financieel te ondersteuen op een manier dat zij na verloop van tijd de kosten voor het levensonderhoud zelf kunnen dragen doordat er inkomsten worden gegenereerd door bv: B&B aan toeristen aan te bieden, toeristen reizen te organiseren in Nepal en Nepalees handwerk te verkopen.

Bestuur van de stichting Nepali Children

Op dit moment heeft de stichting Nepali Children een ad interim bestuur. Het bestuur bestaat uit vier personen die zich geheel belangeloos inzetten voor de stichting:

Voorzitter: Dhr. A.F. Feenstra

Secretariaat: Mevr. A. Purnot

Financieel Beheer: mevr. C. Kuypers

Algemeen bestuurslid: mevr. J. Bijl

Verder zijn de volgende regels vastgesteld voor de bestuurders:

 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste twee bestuurders.
 2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een financieel beheerder.
 3. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.
 4. Ingeval van 1 of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
 5. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
 6. Een bestuurder beschikt niet zelfstandig over het vermogen van de stichting. Beslissingen met financiele consequenties worden genomen in de bestuursvergadering.

De doelen van de stichting

In de oprichtingsakte staat heel goed beschreven wat het doel van de stiching is:

 1. De stichting heeft ten doel om kansarme kinderen in Nepal de mogelijkheid te bieden om onderwijs en/of studie te volgen.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bieden van onderdak, voedsel, onderwijs en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.
 3. De stichting heeft geen winst oogmerk