Wie zijn wij

Jolanda Bijl

Tijdens mijn trektochten door de bergen van Nepal verblijf ik, Jolanda Bijl, in eenvoudige hutjes. Een van de dingen die mij is opgevallen is dat ik hele jonge kinderen heb zien werken. Ze sprokkelen hout, sjouwen zware rugzakken van toeristen en lopen met manden op hun rug die niet te tillen zijn. Ik vraag aan mijn gids om een toelichting. Hij vertelt het volgende:

"Veel ouders zijn te arm om voor hun kinderen te zorgen. Zij laten hun kinderen werken in de toeristenbranche. In ruil daarvoor krijgen ze onderdak en eten."

Het verhaal past in mijn beeld hoe Nepali altijd voor elkaar zorgen. Pas wanneer ik een jongen tegenkom die heel erg slim is, zie ik ook de keerzijde van deze wederzijdse zorg. De jongen is de hele dag voor de toeristen in de weer: hij sjouwt met hun bagage, sprokkelt hout, maakt de gemeenschappelijke ruimten schoon en zorgt ook voor ons eten en drinken. In zijn vrije tijd maakt hij een praatje met toeristen. Zo leert hij zichzelf Engels en rekenen. Hij kan zelfs in het Engels rekenen. Zo'n slimme jongen, die zonder verdere hulp de rest van zijn leven fysiek zwaar werk doet, verdient een kans om zelf te kiezen hoe zijn toekomst eruit gaat zien.

Ik praat hierover met de gids. Hij beaamt mijn verhaal en vertelt vervolgens zijn levensverhaal. Ook hij komt uit een erg arm gezin. Zijn ouders hebben met heel veel moeite een huisje weten te bouwen en voor hem leek het onmogelijk om naar school te gaan. Doordat een onderwijzer op het dorpsschooltje hem stimuleerde om door te studeren en financiën regelde, werd er voor hem een deur geopend. Deze jongen heeft veel geluk gehad. Hij heeft de kans met beide handen aangegrepen. Ondertussen studeert hij aan een universiteit in Kathmandu, werkt hij vele uren per dag om zijn studie te betalen, werkt hij als gids, en is nu mede initiatiefnemer van Nepali Children. Samen hebben we de plannen bedacht. Hij, Ram Prasad Sedhain, regelt de Nepalese kant om het project te laten slagen. Ik regel de Nederlandse kant.

Ram Prasad Sedhain

Ram is de grote drijfveer achter alle plannen van Nepali Children stichting. Vanuit zijn eigen ervaring weet hij als geen ander hoe belangrijk het is om een kans te krijgen. Hij is dan ook zeer gemotiveerd om Nepali Children stichting te laten slagen. Hij is op veel manieren betrokken:

 • Initiatiefnemer.
 • Belangrijkste sparring partner voor mij om mijn ideeën om te zetten naar de realiteit.
 • Heeft de geschikte locatie gevonden om van start te gaan met Nepali Children stichting.
 • Benaderen van zijn netwerk om mensen te betrekken bij de stichting.
 • Gids tijdens de trektochten.
 • Promoter van Nepali Children: benaderen van reisbureau's en hotels om Nepali Children stichting bekend te maken. Deze organisaties en toeristen worden door hem overtuigd waarom ze beter met hem dan met een andere gids kunnen werken. Ram zal dus de filosofie en doelen van Nepali Children stichting overal bekend maken.

Op dit moment is Ram ook nog student. Hij ziet zijn toekomst als maatschappelijk werker in Madanpur.

De stichting Nepali Children

De stichting is opgezet met als doel om kansarme kinderen een toekomst te bieden. Dit wordt gerealiseerd in samenwerking met lokale Nepali. Zij zorgen ervoor dat die kinderen veilig onderkomen hebben en de mogelijkheid om naar school te gaan. Daarbij is het doel van de stichting om de lokale Nepali financieel te ondersteuen op een manier dat zij na verloop van tijd de kosten zelf kunnen dragen doordat er inkomsten worden gegenereerd door bv: B&B aan toeristen aan te bieden, toeristen reizen te organiseren in Nepal en Nepalees handwerk te verkopen.

Bestuur van de stichting Nepali Children

Het bestuur van de stichting bestaat uit vier personen die zich geheel belangeloos inzetten voor de stichting:

Voorzitter:
Bijl, Jolanda Marcella geboren 10-04-1966, Vlaardingen (Nederland)
Secretaris:
Beijer, Bernardus Gerardus Maria geboren 01-05-1962, Deventer (Nederland)
Penningmeester:
Vennema - Lakebrink, Alexandra Catharina geboren 19-12-1965, Amsterdam (Nederland)
Algemeen bestuurslid:
Dekker - Kattouw, Hendrikje geboren 01-11-1968, Hoogeveen (Nederland)

Verder zijn de volgende regels vastgesteld voor de bestuurders:

 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste twee bestuurders.
 2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door é&eacuten worden vervuld.
 3. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.
 4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
 5. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
 6. Een bestuurder mag niet over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen.

De doelen van de stichting

In de oprichtingsakte staat heel goed beschreven wat het doel van de stiching is:

 1. De stichting heeft ten doel om kansarme kinderen in Nepal de mogelijkheid te bieden om onderwijs en/of studie te volgen.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bieden van onderdak, voedsel, onderwijs en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.
 3. De stichting heeft geen winst oogmerk