Wie zijn wij

Jolanda Bijl

Tijdens mijn eerste trektocht door de Himalaya verbleef ik, Jolanda Bijl, in eenvoudige hutjes. Een van de dingen die mij opviel is dat ik hele jonge kinderen zag werken. Ik vroeg aan mijn gids om een toelichting. Hij vertelde het volgende: "Veel ouders zijn te arm om voor hun kinderen te zorgen. Zij laten hun kinderen werken in de toeristenbranche. In ruil daarvoor krijgen ze onderdak en eten."

Het verhaal past in mijn beeld hoe Nepali altijd voor elkaar zorgen. Pas wanneer ik een jongen tegenkom die heel erg slim is, zie ik ook de keerzijde van deze wederzijdse zorg. De jongen is de hele dag voor de toeristen in de weer: hij sjouwt met hun bagage, sprokkelt hout, maakt de gemeenschappelijke ruimten schoon en zorgt ook voor ons eten en drinken. In zijn vrije tijd maakt hij een praatje met toeristen. Zo leert hij zichzelf Engels en rekenen. Zo'n slimme jongen, die zonder verdere hulp de rest van zijn leven fysiek zwaar werk doet, verdient een kans om zelf te kiezen hoe zijn toekomst eruit gaat zien. Tijd en mogelijkheden om naar school te gaan, zijn er niet. Het raakt me zo diep dat ik besluit om op enige wijze kinderen in Nepal te gaan helpen.

In 2016 heb ik de stap gezet om naar Nepal te emigreren. Met hart en ziel zet ik me dagelijks in voor Nepali Children. Natuurlijk maak ik ook tijd vrij om de dingen te doen die het wonen en werken in Nepal mogelijk maken. Zo besteed ik elke dag een paar uur aan het leren van de taal in woord en geschrift en probeer ik de cultuur met tal van rituelen beter te begrijpen.

Ik heb het gevoel dat ik in Nepal hoor, maar ik realiseer me ook heel goed dat ik nog vele hobbels moet nemen om hier een bestaan op te bouwen.

Bodharaj Adhikari – managing director of Suikhet

Shuikhet is het dorp waar Bodharaj werd geboren in 1985. Dit dorpje ligt 16 km ten noorden van Pokhara. Vanaf 17 jaar is Bodharaj gids en dit is ook hoe hij Jolanda in 2015 ontmoette. Sinds zijn schooltijd is Bodharaj betrokken bij maatschappelijke projecten. Zo was hij voorzitter van de lokale bibliotheek en deed hij vrijwilligerswerk in verschillende stichtingen. Zijn hart gaat uit naar maatschappelijk werk. In het bijzonder wil hij kinderen helpen die hulp werkelijk heel hard nodig hebben. Bodharaj kwam tot de conclusie dat Nepali Children een goed platform is van waaruit hij kan werken om kinderen te helpen. Hij merkte dat Jolanda vanuit haar hart werkt en dat de opgestarte projecten succesvol zijn. Een ander voordeel voor Bodharaj is dat Nepali Children in Suikhet actief is. Hij weet als geen ander dat de daar wonende zelfvoorzienende boeren genoeg te eten hebben, maar dagelijks erg veel moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Meestal is er te weinig geld om de kinderen naar school te laten gaan, gezondheidszorg of de aanschaf van de dingen die je dagelijks nodig hebt.

Bodharaj Adhikari is bestuurslid van Nepali Children. Hij heeft een groot netwerk in het werkgebied van Nepali Children en is in alle opzichten een belangrijke steunpilaar voor het ontplooien van activiteiten. Hij is de CEO en oprichter van de lokale partner organisatie (Jana Hitaihsi) van Nepali Children. Hij is ook program coordinator van het grootste project van Nepali Children, Family service".

Deekshya Pariyar en Sangita Barati

Ons team is versterkt met twee mensen die zullen werken als maatschappelijk werkers / case workers. Zij zullen gezinnen in de praktijk ondersteunen om hun weg te vinden om hun problemen op te verminderen cq op te lossen. Op deze manier hopen we ons "family service project" vorm te geven en te voorkomen dat kinderen uit huis worden geplaatst. Beiden zijn in dienst van onze lokale partnerorganisatie Jana Hitaishi Foundation.

Saraswoti Regmi

De lokale partner organisatie Jana Hitaishi groeit qua omvang van projecten en de hoeveelheid geld die daarmee samenhangt. Daarom is er een financieel medewerker aangesteld.

De ANBI stichting Nepali Children

De ANBI stichting Nepali Children is opgezet met als doel om kansarme kinderen een toekomst te bieden. Dit wordt gerealiseerd in samenwerking met lokale Nepali. Zij zorgen ervoor dat die kinderen een veilig onderkomen hebben en de mogelijkheid krijgen om naar school te gaan. Zij heeft hiervoor een “hostel”, sponsort kinderen en organiseert bewustwordingsprojecten. Daarnaast is het doel van de stichting om de Nepali te ondersteunen op een manier dat zij na verloop van tijd de kosten voor het levensonderhoud zelf kunnen dragen. Dit kan doordat zij een baan hebben binnen de stichting of doordat zij inkomsten genereren door bijvoorbeeld een B&B, reizen te organiseren in Nepal en Nepalees handwerk te verkopen.

Bestuur van de ANBI stichting Nepali Children

Het bestuur bestaat uit zes personen die zich geheel belangeloos inzetten voor de stichting:

Voorzitter: Niels Flach

Secretariaat: Martijn Akkermans

Financieel Beheer: Carolien Kuyper

Algemeen bestuurslid: Jolanda Bijl, Bodharaj Adhikari, Migiel de Lange

Verder zijn de volgende regels vastgesteld voor de bestuurders:

  1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste twee bestuurders.
  2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een financieel beheerder.
  3. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.
  4. Ingeval van 1 of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
  5. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
  6. Een bestuurder beschikt niet zelfstandig over het vermogen van de stichting. Beslissingen met financiele consequenties worden genomen in de bestuursvergadering.

De doelen van de stichting

In de oprichtingsakte staat heel goed beschreven wat het doel van de stiching is:

  1. De stichting heeft ten doel om kansarme kinderen in Nepal de mogelijkheid te bieden om onderwijs en/of studie te volgen.
  2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bieden van onderdak, voedsel, onderwijs en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.
  3. De stichting heeft geen winst oogmerk.