Historie

2019 activiteiten overzicht

In mei is er een Shishuwa een project gestart ten behoeve van mondhygiene. Peuters tot en met kinderen in klas 2 krijgen tandenpoets instructie en basisinformatie om hen bewust te maken van de noodzaak om te poetsen.

2018 activiteiten overzicht

Voor de zomervakantie in 2018 is het kindertehuis zo ver af dat de kinderen welkom geheten kunnen worden. Het kindertehuis noemen we Nepali Children guest house. Het is een guest house omdat de regelgeving in Nepal ondertussen dusdanig is aangescherpt waardoor het bijzonder moeilijk wordt om je te registreren als kindertehuis. Onze ideeen blijven onveranderd: de manier van kinderen opvangen en indien mogelijk de relatie met hun ouders zo veel mogelijk in stand houden en de ouders betrekken bij onze stichting.

Ons doel om 10 kinderen in huis te laten wonen in 2018 is niet gerealiseerd. Dit komt vooral doordat in het dorp alleen overheidsscholen zijn. Ouders hebben de voorkeur om hun kinderen particulier onderwijs te laten volgen omdat deze kwaliteit veel beter is. We hebben daardoor onze doelstelling bijgesteld en in juni 2019 5 kinderen op te vangen.

Voor de zomer zijn we begonnen met sponsor kinderen. Tijdens ons verblijf in Nederland blijkt hiervoor heel veel belangstelling te zijn. Na de zomer hebben we al 27 sponsor kinderen (zie andere webpagina). Nepali Children heeft financieeel de mogelijkheid om zelf ook 20 kinderen te steunen. Het idee is dat wanneer een nieuwe schoolouder zich aanmeldt, dat hij/zij een van deze kinderen krijgt toegewezen. Wanneer Nepali Children zelf weinig sponsor kinderen meer heeft, zal ze weer nieuwe kinderen opzoeken. De sponsorkinderen volgen hun onderwijs op drie overheidsscholen in Madanpur en op een school in Pokhara. Aan het einde van 2018 zijn we begonnen om de overlegstructuren met ouders en de scholen te verbeteren. Zo hebben we nu op elke school een aanspreekpunt en is er een registratieformulier per kind op school zodat het voor school makkelijker wordt om ons te informeren.

Tijdens Dashain, het grootste Hindoe feest in Nepal, hebben we voor alle kinderen in de gezinnen waar we een sponsorkind hebben, kleding laten maken bij de lokale kleermaker. Iedereen was blij met deze actie maar de uitvoering is niet vlekkeloos verlopen. Er kwamen klachten over de kwaliteit van het naaiwerk en de verspreiding van de kleding door de kleermaker.

Om dit probleem op te lossen willen we een jonge vrouw in het dorp de mogelijkheid geven om een eigen naaiatelier op te zetten. We financieren dit met onze reserves in de microfinanciering. Met het geld uit de microfinanciering kan ze de naaiopleiding volgen en de naaimachine aanschaffen. Met het naaien van de schooluniformen voor de (sponsor)kinderen van Nepali Children heeft ze al een voldoende basisinkomen. Met alle andere naaiopdrachten kan ze de microfinanciering terugbetalen. In 2018 zijn bijna alle stappen om dit te regelen genomen waardoor we verwachten dat ze begin van het volgend jaar zal starten.

Ram brengt na zijn studie veel meer tijd door in Madanpur. Zijn idee om computerles te verzorgen in Madanpur is hij nog niet gestart maar er zijn al wel twee computers. Ondertussen zijn we niet alleen gevraagd om computerles te geven, maar ook peuter- en kleuter onderwijs voor kinderen die ver van school wonen. Voor deze kleintjes is anderhalf uur lopen, twee maal per dag, bijna onmogelijk en daardoor gaan ze nog niet naar school. We zijn nog aan het nadenken hoe we aan deze vraag van de ouders kunnen voldoen. Ram heeft ook ideeen om een sociale ontmoetingsplaats/speelplaats voor kinderen te maken. Al deze plannen worden in 2019 verder ontwikkeld en misschien ook al ten uitvoer gebracht.

We verstevigen onze basis om inkomsten te genereren. Zo is er een koffieplantage aangelegd, worden er wasnoten verkocht (zie andere webpagina), zijn Ram en ik 2 zomermaanden in Nederland geweest om Nepalees handwerk te verkopen. De activiteiten van het reisbureau en van de homestay gaan onveranderd door.

2017 activiteiten overzicht

2017 was het jaar van opbouwen. We zijn twee grote projecten gestart. Beide komen moeizaam van de grond. Het eerste project is geïnitieerd door Ronella Ras en Michiel van Breugel. Het project heeft de naam Keep Madanpur Clean gekregen. In samenwerking met twee scholen hebben we de belangrijkste wegen in het dorp afvalvrij gemaakt. Ondertussen zijn er ook contacten gelegd met andere organisaties die in de stad hetzelfde werk doen en met recycling bedrijven. Helaas haakten beide scholen af. Gelukkig betekent dit niet het einde van het project maar wel een drastische koerswijziging zodat we in kleine stapjes mensen bewust kunnen maken hoe ze kunnen bijdragen aan een schonere leefomgeving. Dit jaar hebben we een afvalton bij ons huis geplaatst. Moeder wijst iedereen erop dat daarin het afval gedeponeerd moet worden. Ook wordt afval niet langer in het vuur gegooid of in de grond gedumpt. We merken dat dit een positieve werking heeft op andere dorpsbewoners.

Voor 2018 hebben we daarnaast nog een ander plan: kinderen krijgen van Ram computerles in ruil voor het meenemen van afval. De grote vraag blijft hoe we mensen bewust kunnen maken om anders met afval om te gaan.

Het tweede project is Vrouwen vrijheid. Het is een voorlichtingsprogramma over menstruatie voor jongens en meisje en vrouwen die al kinderen hebben. De eerste stappen zijn gezet: de tekst voor het boek is geschreven, een illustrator en ontwerper hebben hun medewerking toegezegd. Daarnaast zijn de eerste wasbare pads zijn gemaakt. In 2018 hopen we van start te gaan.

Een grote verandering is dat Ram na zijn examens in Madanpur is gaan wonen. Door zijn aanwezigheid merken we dat ons Children guest home ineens serieus wordt genomen. Hij wordt steeds vaker benaderd om hulp te bieden. We hopen dat eind volgend jaar 10 kinderen bij ons in huis wonen.

2016 activiteiten overzicht

juni 2016:

 • Aanleg weg om materialen naar het Nepali Children huis te vervoeren.
 • Stenen aangeschaft voor de fundering van het huis (8 vrachtauto's).
 • Stenen worden uitgehakt uit de bergen en aangeleverd.
 • Keuze van het huisontwerp.

mei 2016:

 • Bomen gekapt zodat daarvan de deuren en kozijnen gemaakt kunnen worden voor het huis.
 • Gember geoogst zodat het land geschikt gemaakt kan worden voor de bouw van het huis.
 • Ontwerp voor het huis gemaakt door een architect.
 • Subsidie voor de bouw van het huis aangevraagd (beschikbaar is 2000 dollar wanneer mensen die getroffen zijn door de aardbeving van 2015 bewoners worden van een aardbeving bestendig huis op dezelfde plek) We bouwen het huis op de grond van de ouders van Ram en zijn ouders gaan hier ook wonen.

april 2016:

 • Contact met een architect om het huis te ontwerpen.
 • Contact met de fabriek die de prefab materialen voor het huis gaan aanleveren / kosten berekenen.

maart 2016:

Voortgang bouw van het huis.

 • Watertank aangeschaft.
 • Nieuwe waterbron wordt gezocht.

januari / februari 2016:

Jolanda loopt stage op een school in Madanpur:

 • Stagelopen om het onderwijs systeem te leren kennen
 • Kennis maken met de kinderen en bevolking
 • Nepali en Nepalees leren
 • Project promoten

2015 activiteiten overzicht

28 mei:

Gesprek met een leerkracht op de lagere school en in het dorp om onze plannen voor te leggen.

27 mei:

Gesprekken met mensen in Madanpur of we op hun land een huis kunnen bouwen.

Mensen in het dorp, de school en de ouders van Ram Prasad Sedhain zijn allemaal erg enthousiast. Zo wil iedereen op zijn eigen manier zijn steentje bijdragen: De ouders van Ram stellen land ter beschikking waarop we kunnen gaan bouwen. De docent wil meehelpen om kinderen te selecteren.

Als tip krijgen we mee: als we werkelijk ook iets voor het dorp willen betekenen moeten we de goede mensen op het goede moment aan ons weten te binden. En ...... de juiste kinderen selecteren.

11 mei:

Gesprek met een docent op een universiteit in Kathamandu om onze plannen voor te leggen

Deze docent is erg enthousiast over de mogelijkheden en kans van slagen van Nepali Children.Hij wijst ons erop dat 60 % van de studenten die tot de armsten Nepali behoren, hun studie niet kunnen voortzetten omdat zij onder het bestaansminimum leven. Zij moeten hun studie opgeven om weer voor inkomsten voor zichzelf en hun familie te gaan zorgen. Geld voor schoolgeld is er niet.

 • keuze maken of kinderen naar een private school (kosten 20 euro per maand) of naar een overheidsschool (gratis). De kwaliteit van het onderwijs is op dit moment nog erg verschillend, maar daarin zijn allerlei ontwikkelingen