History

2019 activiteiten overzicht

In mei is er een Shishuwa een project gestart ten behoeve van mondhygiene. Peuters tot en met kinderen in klas 2 krijgen tandenpoets instructie en basisinformatie om hen bewust te maken van de noodzaak om te poetsen.

2018 activiteiten overzicht

Voor de zomervakantie in 2018 is het kindertehuis zo ver af dat de kinderen welkom geheten kunnen worden. Het kindertehuis noemen we Nepali Children guest house. Het is een guest house omdat de regelgeving in Nepal ondertussen dusdanig is aangescherpt waardoor het bijzonder moeilijk wordt om je te registreren als kindertehuis. Onze ideeen blijven onveranderd: de manier van kinderen opvangen en indien mogelijk de relatie met hun ouders zo veel mogelijk in stand houden en de ouders betrekken bij onze stichting.

Ons doel om 10 kinderen in huis te laten wonen in 2018 is niet gerealiseerd. Dit komt vooral doordat in het dorp alleen overheidsscholen zijn. Ouders hebben de voorkeur om hun kinderen particulier onderwijs te laten volgen omdat deze kwaliteit veel beter is. We hebben daardoor onze doelstelling bijgesteld en in juni 2019 5 kinderen op te vangen.

Voor de zomer zijn we begonnen met sponsor kinderen. Tijdens ons verblijf in Nederland blijkt hiervoor heel veel belangstelling te zijn. Na de zomer hebben we al 27 sponsor kinderen (zie andere webpagina). Nepali Children heeft financieeel de mogelijkheid om zelf ook 20 kinderen te steunen. Het idee is dat wanneer een nieuwe schoolouder zich aanmeldt, dat hij/zij een van deze kinderen krijgt toegewezen. Wanneer Nepali Children zelf weinig sponsor kinderen meer heeft, zal ze weer nieuwe kinderen opzoeken. De sponsorkinderen volgen hun onderwijs op drie overheidsscholen in Madanpur en op een school in Pokhara. Aan het einde van 2018 zijn we begonnen om de overlegstructuren met ouders en de scholen te verbeteren. Zo hebben we nu op elke school een aanspreekpunt en is er een registratieformulier per kind op school zodat het voor school makkelijker wordt om ons te informeren.

Tijdens Dashain, het grootste Hindoe feest in Nepal, hebben we voor alle kinderen in de gezinnen waar we een sponsorkind hebben, kleding laten maken bij de lokale kleermaker. Iedereen was blij met deze actie maar de uitvoering is niet vlekkeloos verlopen. Er kwamen klachten over de kwaliteit van het naaiwerk en de verspreiding van de kleding door de kleermaker.

Om dit probleem op te lossen willen we een jonge vrouw in het dorp de mogelijkheid geven om een eigen naaiatelier op te zetten. We financieren dit met onze reserves in de microfinanciering. Met het geld uit de microfinanciering kan ze de naaiopleiding volgen en de naaimachine aanschaffen. Met het naaien van de schooluniformen voor de (sponsor)kinderen van Nepali Children heeft ze al een voldoende basisinkomen. Met alle andere naaiopdrachten kan ze de microfinanciering terugbetalen. In 2018 zijn bijna alle stappen om dit te regelen genomen waardoor we verwachten dat ze begin van het volgend jaar zal starten.

Ram brengt na zijn studie veel meer tijd door in Madanpur. Zijn idee om computerles te verzorgen in Madanpur is hij nog niet gestart maar er zijn al wel twee computers. Ondertussen zijn we niet alleen gevraagd om computerles te geven, maar ook peuter- en kleuter onderwijs voor kinderen die ver van school wonen. Voor deze kleintjes is anderhalf uur lopen, twee maal per dag, bijna onmogelijk en daardoor gaan ze nog niet naar school. We zijn nog aan het nadenken hoe we aan deze vraag van de ouders kunnen voldoen. Ram heeft ook ideeen om een sociale ontmoetingsplaats/speelplaats voor kinderen te maken. Al deze plannen worden in 2019 verder ontwikkeld en misschien ook al ten uitvoer gebracht.

We verstevigen onze basis om inkomsten te genereren. Zo is er een koffieplantage aangelegd, worden er wasnoten verkocht, zijn Ram en ik 2 zomermaanden in Nederland geweest om Nepalees handwerk te verkopen. De activiteiten van het reisbureau en van de homestay gaan onveranderd door.

activiteiten 2017.pdf

activiteiten 2016.pdf

activiteiten 2015.pdf